عارفه پناهی - پشتیبان

عارفه پناهی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

عارفه پناهی - پشتیبان از بهار

تعداد دانش آموزان 40 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , هفتم , هشتم , تجربى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محدثه شاهوندی
20
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
نازنین عزتی هنرمند
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یگانه زمانی
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین قاسمی طاهر
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه پیامی
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه عباسی
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
گل نرگس غفاری
19.83
4 آزمون (1غیبت )
امسال
نیکو والائی یگانه
19.53
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه عزیزی
19.47
امسال
نگار طیبی محمود
19.4
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه گلستانی خسرو
19.12
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه مبصری افشار نیا
19.07
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه سیفی پور
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده زهرا حسینی
18.22
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه غلامی
18.1
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا یعقوبی مصلح
18.05
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
مائده عمتی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیده کیمیا هادی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مینا نشانی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
نسترن مرشدلو
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا شیری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
روژین یارعلی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سمیرا قادری چهره
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده قاسملوئی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نساء عظیمی عمید
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمیه بخشی
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
ستایش قنبری پاک
11 آزمون (1غیبت )
5 سال
زهرا باقری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عاطفه زالی
3 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
فاطمه فرهادی
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حدیثه نوری گلشاد
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهسا یونسی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه قنبری پاک
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
باران پرنیان
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
عسل عابدیان
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا تقی پور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا محمودی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسراء محمودی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرزو ترکاشوندی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال