سیدمحمدمهدی قاسمی - پشتیبان

سیدمحمدمهدی قاسمی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سیدمحمدمهدی قاسمی - پشتیبان از بهار

تعداد دانش آموزان 34 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , رياضى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
علی احسان طلائی شعار
19.22
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدسعید امیدی وصال
19.19
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدمهدی اکبری بزم
18.94
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین قنبری سخا
18.87
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل معصومی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید شیری
18.06
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید امیر حسینی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین دانشبار
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا طاوسی کامکار 2 سال
یاشار خورشیدی
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمدمهدی قروه ای
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
بهروز قاسمی فرزان
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
شهاب الدین وزیری اکمل
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرجسین سزاسلطانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا حیدری
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدمهدی ملکی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی محمدی شخصی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی قره خانی 2 سال
عرفان اختری
2 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرحسین محمودی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین خاکپور نژاد
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمدحسین اقبالی راد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مصطفی طهماسبی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
بهزاد خاوری مسیب
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد امین شریفی آلام
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
پیمان غیاث پور
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امین محمودی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد قاسملو
2 آزمون (2غیبت )
4 سال
محمدسعید شعبانی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا زارعی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا زارعی 2 سال
محمد سعادتی صفا
4 آزمون (1غیبت )
امسال
حسین علیزاده سرو
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال