فاطمه امری - پشتیبان

فاطمه امری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه امری - پشتیبان از خمین

حسابدارى
تعداد دانش آموزان 80 نفر، در گروه رياضى نظام جديد , تجربى نظام جديد , نهم , يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دهم تجربی 12 1 ترتیب معنایی واژه ها.
تابستان دهم تجربی 15 18 ضمیرسوالات.
تابستان دهم تجربی 72 224 مکمل ومشابه سوال
تابستان دهم تجربی 66 209 مزیت مکانیکی
تابستان دهم تجربی 63 192 ساده شدن عبارت.
تابستان دهم تجربی 48 134 حاصل ضرب پنج جمله اول یک دنباله هندسی.
تابستان دهم تجربی 27 64 تعریف درستی ازجمعیت.
تابستان دهم تجربی 27 62 مفهومDNA
تابستان دهم تجربی 49 138 واسطه ی هندسی.
تابستان دهم تجربی 49 140 الگوی خطی وجمله عمومی.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
هیلدا سرلک
20
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه فرقدان
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار عزیزی
19.99
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدیه اخوندی
19.99
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محدثه موذنی
19.99
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه یوسفی
19.99
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه بابایی
19.98
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سحر کرمانی
19.88
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم موذنی
19.87
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم محمودی
19.86
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا قاسمی
19.86
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه اسدی
19.85
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم محمدی
19.83
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عطیه مظاهری
19.81
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا هاشمی
19.8
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا مختاری
19.75
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کاویانی
19.74
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثرالسادات موسوی
19.71
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا رضائی
19.71
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پریناز عرب
19.58
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هدیه اسلام پناه
19.57
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر اسماعیلی
19.54
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مروارید اکبری
19.49
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه دالایی
19.49
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه اکبری
19.45
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسترن ابراهیمی
19.38
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا صادقی
19.36
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه غلامی
19.35
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا رضائی
19.29
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
هانیه اسدی
19.29
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا آقایی
19.28
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم السادات شریفی
19.26
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نوشین نسلیان
19.2
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه السادات نوری
19.16
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سارا اسدی
19.16
امسال
زینب کمانی
19.14
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا بزرگمهر
19
2 سال
زهرا آمدی
18.96
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده محدثه ساجد
18.86
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا یوسفی
18.85
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا بدری
18.81
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساغر رضایی
18.79
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارینا نقی پور
18.73
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا کمره
18.72
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم سرلک
18.68
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آنیتا رضائی
18.64
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
هما درچه ای
18.64
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا محمودی
18.6
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم شیخی
18.54
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین علی محمد کمره
18.49
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه توکلی
18.41
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهشید خلیلی
18.32
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا شیخ انصاری
18.26
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه دالایی
18.14
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه جلالوندی
18.07
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سحر عسگری 4 سال
فاطمه حمیدی
2 آزمون (1غیبت )
4 سال
مائده عباسی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب مالک
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مشکات محمدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه حمیدی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه زیدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رمضانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیثه عصاری امسال
محدثه خسروبگی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی سبحانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا السادات بهشتی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دلفریبی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه اقازینلی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا ابراهیمی امسال
فاطمه اسلامی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کمره
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب مظاهری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صدف حسین زاده
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه سادات بهشتی پور
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
غزاله اسکندری
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیلوفر شفیعی امسال