فاطمه امری - پشتیبان

فاطمه امری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه امری - پشتیبان از خمین

تعداد دانش آموزان 233 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , دهم تجربي , تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دهم تجربی 12 1 ترتیب معنایی واژه ها.
تابستان دهم تجربی 15 18 ضمیرسوالات.
تابستان دهم تجربی 72 224 مکمل ومشابه سوال
تابستان دهم تجربی 66 209 مزیت مکانیکی
تابستان دهم تجربی 63 192 ساده شدن عبارت.
تابستان دهم تجربی 48 134 حاصل ضرب پنج جمله اول یک دنباله هندسی.
تابستان دهم تجربی 27 64 تعریف درستی ازجمعیت.
تابستان دهم تجربی 27 62 مفهومDNA
تابستان دهم تجربی 49 138 واسطه ی هندسی.
تابستان دهم تجربی 49 140 الگوی خطی وجمله عمومی.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
بیتا خانجانی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
حانیه شاه قلی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هیلدا سرلک
20
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
حدیث گل محمدی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ایدا جلالی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه فرقدان
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه جعفری
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملینا فرنقی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده ساغر مرتضائی پور
20
2 آزمون (1غیبت )
امسال
شیوا مندنی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار عزیزی
19.99
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدیه اخوندی
19.99
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محدثه موذنی
19.99
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه یوسفی
19.99
9 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه بابایی
19.98
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسناء صداقت
19.98
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب صابری
19.98
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرنیان مومنی
19.98
امسال
سحر رضائی
19.95
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا اصغری
19.95
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساجده رنجبری
19.95
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار هاشم پور
19.9
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اسدی
19.89
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سحر کرمانی
19.88
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه خدابخش
19.88
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم موذنی
19.87
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم محمودی
19.86
امسال
زهرا قاسمی
19.86
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم چقایی
19.86
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش احمدی
19.86
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه اسدی
19.85
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نازنین سه دهی
19.85
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا محمدی
19.84
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه انصاری
19.84
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم محمدی
19.83
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
سارا هاشمی
19.83
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سوگند جزایری
19.81
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عطیه مظاهری
19.81
8 آزمون (2غیبت )
امسال
مبینا هاشمی
19.8
9 آزمون (1غیبت )
امسال
نگین عبادی
19.8
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین عابدی
19.8
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا نوری
19.78
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نگار کرمی
19.76
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محدثه انصاری
19.76
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه عباسی
19.76
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا مختاری
19.75
8 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه کاویانی
19.74
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریسا فرقدانی
19.74
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه متقی
19.73
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهلا افسریان
19.73
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه محمودی
19.72
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثرالسادات موسوی
19.71
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا رضائی
19.71
2 سال
الهام جهانشاهی
19.7
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا رضائی
19.68
امسال
دنیا مسعودی
19.64
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه نظری مقدم
19.62
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زارعی
19.62
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا نوری
19.58
2 سال
پریناز عرب
19.58
8 آزمون (1غیبت )
امسال
فرنوش رحیمی
19.58
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هدیه اسلام پناه
19.57
8 آزمون (1غیبت )
امسال
رزا رستمی
19.56
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر اسماعیلی
19.54
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا انصاری
19.54
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حلیا هادی
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا یارمحمدی
19.5
3 سال
مروارید اکبری
19.49
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه دالایی
19.49
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه اکبری
19.45
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم ضرغامی
19.43
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نسترن ابراهیمی
19.38
7 آزمون (2غیبت )
امسال
یلدا اکبری
19.36
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا صادقی
19.36
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه غلامی
19.35
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین ترازی
19.35
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
منصوره شهری
19.34
2 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه گلشنی
19.34
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهشاد خلیلی
19.33
2 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهدیه حمیدی
19.32
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر رمضانی
19.31
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
لیلا محمدی
19.3
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا رضائی
19.29
7 آزمون (2غیبت )
4 سال
هانیه اسدی
19.29
9 آزمون (1غیبت )
امسال
رویا محمدی
19.29
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا آقایی
19.28
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
مینا خسروی
19.28
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
غزل السادات رضایی
19.27
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم السادات شریفی
19.26
9 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا شیخی
19.24
امسال
مهشید عابدی
19.23
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب نصیری
19.22
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا غلامی
19.21
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نوشین نسلیان
19.2
7 آزمون (2غیبت )
امسال
مژده جوادی
19.2
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه انصاری
19.18
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نرگس ابراهیمی
19.17
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
فاطمه السادات نوری
19.16
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
سارا اسدی
19.16
امسال
زینب کمانی
19.14
امسال
زهرا شرفی
19.12
2 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا محنتی
19.09
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهره صیادی
19.09
2 آزمون (1غیبت )
امسال
نگار رضائی
19.09
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه زین العابدینی
19.05
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا فرنقی
19.05
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا اسلامی
19.05
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا بزرگمهر
19
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهدیه ایرانشاهی
19
2 سال
زهرا محسنی
19
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
دنیا اسکندری
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا فرقدان
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا رجبیان
19
امسال
زهرا آمدی
18.96
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نصیری
18.93
2 آزمون (1غیبت )
4 سال
سیده محدثه ساجد
18.86
8 آزمون (2غیبت )
امسال
مهسا یوسفی
18.85
7 آزمون (1غیبت )
امسال
غزاله کوچکی
18.84
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهشید شکری
18.81
3 سال
مبینا بدری
18.81
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساغر رضایی
18.79
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارینا نقی پور
18.73
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا کمره
18.72
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم سرلک
18.68
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
سارا شبانی
18.66
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اسلامی
18.65
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آنیتا رضائی
18.64
6 آزمون (2غیبت )
4 سال
هما درچه ای
18.64
2 سال
زهرا محمودی
18.6
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم شیخی
18.54
8 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا عبدی
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
کیانا طیبی
18.5
امسال
نازنین علی محمد کمره
18.49
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا خسروی
18.47
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا توکلی
18.45
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه کمانی
18.45
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه توکلی
18.41
9 آزمون (1غیبت )
امسال
شیوا بیات
18.41
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زارعی
18.34
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهشید خلیلی
18.32
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا اسماعیلی
18.27
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا شیخ انصاری
18.26
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا موذنی
18.21
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
عارفه نظری
18.19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دالایی
18.14
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس قربان مقدم
18.13
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرانه جاویدپور
18.11
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه جلالوندی
18.07
امسال
محدثه نظری
18.07
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا اسدی
18.05
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ملیکا موذنی
18.05
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده صبا قاسمی
18.05
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا متقی
18.05
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساجده سادات حسینی
18.04
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
انسیه رضائیان
2 آزمون (1غیبت )
4 سال
سحر عسگری 4 سال
فاطمه حمیدی 4 سال
حانیه موذنی پور 2 سال
فرشته خانجانی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مائده عباسی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب مالک
9 آزمون (1غیبت )
امسال
مشکات محمدی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
ریحانه حمیدی امسال
فاطمه زیدی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رمضانی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا خرمی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
صبا خسروی پور
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فریماه رضائی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
لیلا رضائی نسب
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا مهرابی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا شفیعی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا خسروی امسال
نرگس بیات
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا غلام پور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مختاری فرد امسال
فائزه رحمانی امسال
مریم سرلک امسال
فاطمه جهانشاهی امسال
حدیثه عصاری امسال
الناز صالحی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه خسروبگی
5 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم خسروی
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
آیدا بیات
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مهشید کرمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه میراحمد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه السادات علوی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه هاشمی
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
نیایش خدادادی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی سبحانی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
لیلا السادات بهشتی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا بخشش
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه جلالی
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه موگوئی
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدیه طاهری
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهسا نظری
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه دلفریبی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائقه اختری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارینا عظیمی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه علیمردانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه خسروی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه اقازینلی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه احمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا میرزائی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا ابراهیمی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا فرجی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم صدیقی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا سرلک
2 آزمون (1غیبت )
امسال
شیرین مندنی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم مرادی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده جعفرپور امسال
فاطمه اسلامی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه سرلک
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کمره
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب مظاهری
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محیا کلاهدوزی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه مدنی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین یزدان پور
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه تیرانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه محمدی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه بیات
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر عاشق حسینی 4 سال
صدف حسین زاده 3 سال
فاطمه سادات بهشتی پور
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا بهداری
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
غزاله اسکندری
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیلوفر شفیعی
4 آزمون (2غیبت )
امسال