نصیبه ازکات - پشتیبان

نصیبه ازکات - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

نصیبه ازکات - پشتیبان از مریوان

تعداد دانش آموزان 44 نفر، در گروه نهم , يازدهم تجربي , هفتم , ششم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دهم تجربی 79 242 از کتاب درسی انتخاب شده و مشابه صفحه های ۸۷،۸۹ و ۹۳ است.
تابستان دهم تجربی 79 243 اهمیت املا _ مکمل صفحه های ۹۳ تا ۹۶
تابستان دهم تجربی 79 246 مقایسه ماضی استمراری و مضارع استمراری
تابستان دهم تجربی 80 247 تاکید بر شناختن بهتر زمان ها
تابستان دهم تجربی 81 251 اهمیت ترجمه
تابستان دهم تجربی 81 253 ترجمه ترکیبی
تابستان دهم تجربی 81 255 ترجمه لغت-مکمل صفحه ۸۱
تابستان دهم تجربی 82 258 مکمل صفحه ۷۳
تابستان دهم تجربی 83 261 مشابه صفحه ۶۹
تابستان دهم تجربی 83 267 مشابه صفحه ۸۲

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
رضا شهبازی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ژیار سهرابی بالک
20
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سید آرمین بابک
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریبین یوسفی
20
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهران سعیدنیا
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد گوهری داناپور
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا صادق پور
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هاوری قربانی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پوریا محمودی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سروش محمودی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن منتشلر
20
امسال
احسان منتشلر
20
امسال
آراس سعیدی
19.9
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
پیشوا ازنب
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهند صنعتی
19.81
6 سال
مانی وطن دوست
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سامان عزیزی
19.76
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پیشوا کسائی
19.76
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کارو مردی
19.71
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ژیار تارین
19.64
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیان محمدی
19.64
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هیمن رضایی
19.52
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کامران احمدی
19.25
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
راژان صالحی
19.1
9 آزمون (2غیبت )
4 سال
مازیار مصطفی سلطانی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رامیار سبحانی
18.57
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آروین فرجی
18.48
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آروین حیدری
18.29
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد فتحی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کارو خورند
18
امسال
آرمین اشعری امسال
آریان روزرخش
11 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مبین آزادوار
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شایان رضایی امسال
محمد سامی مرادی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
میلان کریمی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آلان خانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارو معینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آران صمدی تودار
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شاخه وان رازدار
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرتا شبرند
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا احمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال