علی شیرآشیانی(آق قلا) - پشتیبان

علی شیرآشیانی(آق قلا) - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

علی شیرآشیانی(آق قلا) - پشتیبان از گرگان

تعداد دانش آموزان 64 نفر، در گروه دهم تجربي , يازدهم تجربي , تجربى نظام جديد , يازدهم علوم انسانى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار ریاضی نهم 24 87 منطبق با مباحث ازمون
پرتکرار ریاضی نهم 24 88 منطبق با مباحث ازمون
پرتکرار ریاضی نهم 49 183 منطبق با مباحث ازمون
پرتکرار ریاضی نهم 49 184 منطبق با مباحث ازمون
پرتکرار ریاضی نهم 49 185 منطبق با مباحث ازمون
پرتکرار ریاضی نهم 49 186 منطبق با مباحث ازمون
پرتکرار ریاضی نهم 49 187 منطبق با مباحث ازمون
پرتکرار ریاضی نهم 49 188 منطبق با مباحث ازمون
پرتکرار ریاضی نهم 50 189 منطبق با مباحث ازمون
پرتکرار ریاضی نهم 50 190 منطبق با مباحث ازمون

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
عبدالمبین توماجی پور
20
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امین قانقرمه
19
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مبین توکلی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بلال سوقی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی سالاری توماج
6 آزمون (2غیبت )
5 سال
محمد سالاری توماج
6 آزمون (2غیبت )
5 سال
فرید دوگونچی
7 آزمون (2غیبت )
5 سال
محمدامین سن سبلی
7 آزمون (1غیبت )
5 سال
ابراهیم ناظری 4 سال
عزیزالله کاظمی
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
دانیال طعنه
6 آزمون (2غیبت )
3 سال
احسان گرکز
6 آزمون (2غیبت )
3 سال
احسان دوجی نژاد
7 آزمون (1غیبت )
3 سال
احسان تهاژ
6 آزمون (2غیبت )
3 سال
محمد ایری
6 آزمون (2غیبت )
3 سال
محمدامین توکلی 3 سال
محمدرضا چمیده 2 سال
سعید عنایتی
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
متین خوجه
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدصدیق صالحی
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
ایمان هوزیاری
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمدصفا اونق
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
عبدالقهار قریشی
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
ادیب مقصودلو داز
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
مقصود کاظمی
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
عبدالنجیب پوری
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
رضا گری 2 سال
مبین توماج
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
وحید صحنه
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیما تیرغم
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرمین اورک امسال
مبین تدریسی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
مبین نیازی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
عارف نظری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یونس میرزاعلی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد گری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرهاد پقه
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی پقه امسال
حسین لکزائی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدامین گری
7 آزمون (1غیبت )
امسال
متین سوقی امسال
سلمان طاطاری
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدطه میرزاعلی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
عمران توماج
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایوب گری امسال
علیرضا باشقره امسال
بنیامین قزل
7 آزمون (1غیبت )
امسال
متین صحنه
6 آزمون (2غیبت )
امسال
فرشاد حسن قاسمی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا طعنه
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدرضا طعنه
6 آزمون (2غیبت )
امسال
نوید پورقاز
6 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدرضا مایه امسال
ابراهیم قره جه
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسر اسمعیلی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدسلیم دریایی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدصفا حسن قاسمی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدامین پورقاز
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید کرء امسال
وحید کسلخه
7 آزمون (1غیبت )
امسال
ایمان فامیلی دوگونچی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا توماج امسال
نعمان گری
6 آزمون (1غیبت )
امسال
حسام الدین قلی نژاد
6 آزمون (1غیبت )
امسال