مهران علی نژاد - پشتیبان

مهران علی نژاد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهران علی نژاد - پشتیبان از گرگان

کارشناسي مهندسي برق شهيد بهشتي
تعداد دانش آموزان 29 نفر، در گروه يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان یازدهم تجربی 15 34 واحد های ساختاری و عملی حیات همان یاخته ها هستند.
تابستان یازدهم تجربی 16 38 گازوییل زیستی فاقد مواد سرطان زاست.
تابستان یازدهم تجربی 17 45 تریپسین فعال در محیط قلیایی روده بتریک فعالیت می کنند.
تابستان یازدهم تجربی 17 48 محل فعالیت صفرا روده باریک است.
تابستان یازدهم تجربی 17 49 تاثیر میکروب بر سلامت انسان مربوط به زیست شناسی امروزی است که کاملا مفید است.
تابستان یازدهم تجربی 18 55 تمام بخش های بدن حشرات مغز را نیز شامل می شود که مغز بیش از یک گره تشکیل شده است.
تابستان یازدهم تجربی 26 109 چون تغیر جهت نداریم تندی متوسط و سرعت متوسط یکسان می باشد.
تابستان یازدهم تجربی 26 111 از چگالی یک ماده می توان همانند یک کسر تبدیل در محاسبات استفاده کرد.
تابستان یازدهم تجربی 28 126 از چگالی یک ماده می توان همانند یک کسر تبدیل در محاسبات استفاده کرد.
تابستان یازدهم تجربی 29 129 حدود 55 درصد عناصر موجود در دوره چهرم فلزات واسطه تشکیل می دهند.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سید امیرحسین میرقاسمی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرشام ابن مهدی
19.95
4 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد تربتی نژاد
19.93
3 سال
شهریار صالحی
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
عرفان ایزدی
19.93
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
امیرصدرا یزدی
19.8
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمهدی لطفی
19.64
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مراد مایل بای
19.6
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماعیل قرنجیک
19.58
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سینا زرگری
19.52
3 سال
ایلیا اختری
19.45
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
بلال باش قره
19.3
4 سال
سیدسجاد رهبر
19.29
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیرحسین میر ء
19.09
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
اویس سن سبلی
19.08
3 آزمون (2غیبت )
امسال
سعید فیاض فر
19
3 سال
بنیامین علاقی
19
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رهام عابدینی
18.75
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایلیا علی راد
3 آزمون (2غیبت )
امسال