مهران علی نژاد - پشتیبان

مهران علی نژاد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهران علی نژاد - پشتیبان از گرگان

تعداد دانش آموزان 62 نفر، در گروه يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 140 156 آشنایی با مبحث گوارش و گردش مواد - مشابه تست کنکور سراسری 98 - تمرین و تقویت مهارت تست زنی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 140 157 آشنایی با مبحث گوارش و گردش مواد - مشابه تست کنکور سراسری 98 - تمرین و تقویت مهارت تست زنی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 141 158 آشنایی با مبحث گوارش و گردش مواد - مشابه تست کنکور سراسری 93 - مشابه تمرین کتاب درس گفتار سوم فصل چهار- تمرین و تقویت مهارت تست زنی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 141 159 آشنایی با مبحث گوارش و گردش مواد - مشابه تست کنکور سراسری 93 - مشابه تمرین کتاب درس گفتار سوم فصل چهار- تمرین و تقویت مهارت تست زنی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 142 160 آشنایی با مبحث گوارش و گردش مواد - مشابه تست کنکور سراسری 95 - مشابه تمرین کتاب درس گفتار دوم فصل چهار- تمرین و تقویت مهارت تست زنی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 144 164 آشنایی با مبحث جذب مواد و حواس - مشابه تست کنکور سراسری 97 - مشابه تمرین کتاب درس گفتار اول فصل چهار- تمرین و تقویت مهارت تست زنی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 145 165 آشنایی با مبحث جذب مواد و حواس - مشابه تست کنکور سراسری 92 - مشابه تمرین کتاب درس گفتار اول فصل چهار- تمرین و تقویت مهارت تست زنی و یادگیری نکات مفهومی در مبحث ذکر شده
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 146 170 آشنایی با مبحث نهان دانه ها - مشابه تست کنکور سراسری 94 - مشابه تمرین کتاب درس گفتار اول فصل پنجم- تمرین و تقویت مهارت تست زنی و یادگیری نکات دام دار در تست های مشابه کنکور سراسری
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 146 175 آشنایی با مبحث نهان دانه ها - مشابه تست کنکور سراسری 94 - مشابه تمرین کتاب درس گفتار اول فصل پنجم- تمرین و تقویت مهارت تست زنی و یادگیری نکات دام دار در تست های مشابه کنکور سراسری
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 147 180 یک تست ترکیبی از مباحث گوارش و جذب مواد و شارش انرژی - مشابه تست کنکور سراسری 96 - از سری تست های مفهومی و پرتکرار در کنکور سراسری- تمرین و تقویت مهارت تست زنی و یادگیری نکات دام دار در تست های مشابه کنکور سراسری

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محمدتقی خلج
20
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیدرضا میرکاظمی
20
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
سید امیرحسین میرقاسمی
20
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سپهر قاسمی
20
8 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا جمال لیوانی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدزمان درویشی
19.99
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
آرشام ابن مهدی
19.95
امسال
عرفان ایزدی
19.93
14 آزمون (2غیبت )
4 سال
محمد تربتی نژاد
19.93
3 سال
شهریار صالحی
19.93
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سجاد معصومی
19.86
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان گرزین
19.8
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرصدرا یزدی
19.8
امسال
کامیار نوملی
19.75
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی محمدی پویا
19.74
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ماهان غریب
19.7
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین امانجانی
19.64
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
عرفان تجری
19.64
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرمهدی لطفی
19.64
14 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرشایان شیروانی
19.61
3 سال
سروش رنجبر
19.61
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مراد مایل بای
19.6
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی کاظمی میان آباد
19.57
2 سال
نعمت اله پایین محلی
19.54
امسال
سینا زرگری
19.52
3 سال
ایلیا اختری
19.45
2 سال
محمدمهدی عبداللهی فر
19.4
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
ارسلان شهبازی
19.31
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بلال باش قره
19.3
4 سال
سیدسجاد رهبر
19.29
3 سال
عرشیا علاءالدین
19.27
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیررضا ثنائی
19.22
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا امیری گلوگاهی
19.12
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین میر ء
19.09
14 آزمون (1غیبت )
3 سال
اویس سن سبلی
19.08
امسال
محمدمهدی اسفندیاری
19.07
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین کاظمی پور
19
4 سال
سعید فیاض فر
19
3 سال
بنیامین علاقی
19
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پوریا نژاد حیدرقلی
19
2 سال
محمدمهدی حاجیلری قشلاق
19
7 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد علی ترینه
18.93
8 آزمون (1غیبت )
امسال
علی رئیسی
18.87
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوروش دولتخواه
18.81
امسال
رهام عابدینی
18.75
امسال
حسین چورلی
18.75
8 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدامین ملکان
18.46
امسال
یاسین جلالی
18.22
6 آزمون (2غیبت )
5 سال
امیرحسین حاجیان گلوگاهی
18
6 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرحسین پهلوان امسال
سینا ابراهیمیان
9 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدمهدی نقوی
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
یاسین پنجه کوبی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد دهرویه
7 آزمون (2غیبت )
امسال
ابوالفضل فرامرزی
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
احمدرضا بزی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیدرضا زواری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایلیا علی راد امسال
شایان قریشی امسال
علی پاشا
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین کاووسی پور امسال
مهدی رضا امیرسلیمانی امسال