میثم محبی - پشتیبان

میثم محبی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

میثم محبی - پشتیبان از صحنه

تعداد دانش آموزان 52 نفر، در گروه دهم تجربي , نهم , يازدهم تجربي , دهم علوم انسانى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی ریاضی دهم 78 231 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم
آبی ریاضی دهم 78 232 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم
آبی ریاضی دهم 78 233 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم
آبی ریاضی دهم 78 234 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم
آبی ریاضی دهم 78 235 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم
آبی ریاضی دهم 78 236 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم
آبی ریاضی دهم 78 237 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم
آبی ریاضی دهم 78 238 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم
آبی ریاضی دهم 78 239 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم
آبی ریاضی دهم 78 240 در رابطه با ریاضی دهم بخصوص رشته تجربی باید استراتژی مناسبی برای یادگیری آن بکار برد تا بتوانیم پایه قوی داشته باشیم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
علیرضا مهدوی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نیما رشتیانی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمد دارایی
20
3 آزمون (2غیبت )
امسال
امیر سام بهمنی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید ابوالفضل کاظمی سرکانه
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایلیا مالکی
19.93
2 سال
علیرضا هواسی
19.93
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حامد چراغی
19.86
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی کریم خانی
19.85
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سروش پیری کنگر شاهی
19.81
9 آزمون (1غیبت )
امسال
آرین جلیلی
19.8
امسال
محمد مهدی قربانی میر عزیزی
19.79
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی بیگ محمدی
19.79
امسال
آریا ابراهیمی
19.74
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رحیمی چشمه حیدری
19.73
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
پارسا صفری منجق تپه
19.71
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرین نجفی
19.67
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رضا خاکی صحنه
19.62
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آریا گلچهره
19.6
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن آبیار
19.55
امسال
پندار یادگاری
19.48
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رستمی
19.45
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین قبادی
19.4
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر اکبری
19.4
3 آزمون (1غیبت )
امسال
آریا حاتمی
19.4
امسال
حسین مهری
19.3
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
حسین حیدری
19.2
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین سیف الهی رضا خانی
19.12
امسال
ایمان مظهری پیر سرابی
19
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین احمدی
18.96
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین نظری عامله
18.88
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمین قربانی
18.87
10 آزمون (1غیبت )
امسال
هادی کرمی
18.79
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هیوا چراغی
18.74
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین عبدی برافتابی
18.67
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
جاوید قزوینه
18.49
3 سال
علیرضا خسروی
18.25
2 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد غلامی
18.2
2 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی چراغ ویسی
18.14
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هیوا ذوالنوری
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا احمدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر محمد پرهیزگار
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی بیاتی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین علیزمانی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمان فتحی مرام
3 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین کرمی تخت شیرینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رضا دلفانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین حیدری
2 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر عادلی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی اسدی
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیروان فخری
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد رضا مرادی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال