زانا قادری - پشتیبان

زانا قادری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زانا قادری - پشتیبان از پاوه

تعداد دانش آموزان 8 نفر، در گروه نهم , هشتم , تجربى نظام جديد , يازدهم علوم انسانى

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
آلا قادری باینگانی
19.81
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
روژان سهرابی
19.75
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا فتاحی
19.52
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریز قادری
19.14
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرشاد راوند
18.88
3 آزمون (2غیبت )
امسال
رضوان قادری باینگانی
18.72
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدا آذری
18.23
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معین صالحی
4 آزمون (1غیبت )
امسال