همایون بهمنی - پشتیبان

همایون بهمنی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

همایون بهمنی - پشتیبان از پاوه

تعداد دانش آموزان 91 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد , انسانى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
نیما احسانی
19.45
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
دیاکو سهرابی
19.44
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرزاد خاطری
19.4
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
یاسر رستمی
19.38
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مازیار ناصر
19.33
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریان طاهری
19.32
4 آزمون (1غیبت )
امسال
عبدالستار میرانی
19.31
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هیژا پور لطیفی
19.27
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نوید لطفی
19.17
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
شاهین کیانی پور
19.14
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
متین حامد نیا
19.1
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیانوش نادری
19
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
آرمین مهربانی
18.97
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
رامین مهربانی
18.97
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
دیاکو مرادویسی
18.93
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد خسروپور
18.85
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرشد اداک
18.83
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آگری محمدی
18.74
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هژیر شریف
18.7
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل خالدی منش
18.64
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آرمین شریفی
18.58
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
یوسف خسروپور
18.52
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید دانیال محمودنژاد
18.52
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد صادقی
18.51
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد لطفی
18.5
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مصلح فیروزی
18.46
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد کریمی
18.45
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سینا وارسته
18.43
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سوران مرادی
18.39
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیاوش سماواتی مجد
18.36
7 آزمون (2غیبت )
امسال
شایان رحمانی
18.24
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید نادری
18.21
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
دانش منوچهری
18.2
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نعمان ولدبیگی
18.16
2 سال
سیدمحمد احمدی
18.16
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمید عزیزی
18
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فرشید رحمتی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شاهد پویا
18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سینا مهربانی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ریناس امینی
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
دیاکو ویسی زاده 3 سال
آریان امینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مصعب فتاحی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرمین کریمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اشکان احمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مصلح رحمت پور
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سینا رمضانی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
لاوان اناغی
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
احسان اخگر
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
شهاب رستم زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارسا لطف اله ئی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مبین جولایی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
یوسف فتاحی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرمین احمدی
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
آروین حکیمی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آسو کریمیان امسال
سهیل حسینی 3 سال
متین جولایی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیدمتین سلیمانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین داریانی فرد
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مبین یاراحمدی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
متین ویسی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
کاویان ارژنگ
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زانیار قریب
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
شایان قادری 3 سال
صهیب کریمی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سید صائب حسنی خانقاه
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شایان عابدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شایان ولدبیگی
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عباس محمودی امسال
دانیال فتاحی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد احمدوند
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هیمن قیطولی
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
کامیار کاکایی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آروین خوش رفتار
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد کرمی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امید نورزاد
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
خبیب رستمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آروین شکری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدهادی رضایی باوندپور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد بروزان
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سینا احمدی
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
پارسا امینی کیا
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
بشیر رحمانی
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
شاهین رستمی
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
آروین عبدالهی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
زانا مولودزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آمانج خوش رفتار
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا نوذری 5 سال
فرید مهدوی امسال
فرزین حسینی تبار
7 آزمون (1غیبت )
2 سال