آرش جوانمرد - پشتیبان

آرش جوانمرد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

آرش جوانمرد - پشتیبان از الشتر

تعداد دانش آموزان 57 نفر، در گروه دهم تجربي , يازدهم تجربي , تجربى نظام قديم , تجربى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
متین یوسفوند
20
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمد پارسامهر
20
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمد فولاد وند
20
2 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسین میرزایی
20
2 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی سبزی عبدلی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین مومنی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رضا گل کرمی
20
امسال
حمید رضا باباخانی
20
امسال
محمد حسنوند
19.97
2 آزمون (1غیبت )
4 سال
حسین یوسفوند
19.95
امسال
سینا دکاموند
19.93
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مسلم نعمتی ملک اباد
19.9
امسال
محمد مهدی نوری
19.86
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل ندری
19.86
امسال
مبین کاکولوند
19.76
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین جوانمرد
19.64
امسال
امید رضا اسدالهی
19.57
2 سال
محمد حسنوند
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا امیری
19.29
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رضا فلاح
19.11
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین شمس
19.02
امسال
احمد رضا ندری
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان یوسفوند
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا یوسفوند
19
2 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر نادری
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی رحیمی علمی
19
امسال
آرین حسنوند
19
امسال
عرفان امیری
19
امسال
محمد سینا دلفان
19
امسال
مصطفی حسنوند
19
امسال
رضا صالحی اصل
18.52
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی امیری
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین امیری
18.08
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی محسنی فرد
18
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد میرزایی حسنوند
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیدرضا نظری
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رضا کاظمی حسنوند
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر ناصر پور
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد پارسامهر
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمد رضا مولائی حسنوند
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین حسنوند
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عماد کریمی راد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا یوسفوند
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهنام جوانمرد
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل یوسفوند
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمید رضا فلاح امسال
مرتضی خسروی فرد امسال
رضا سلطانی فر امسال
حسین امیری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابولفضل امیری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین جوانمرد
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد پارسا حسنوند امسال
امیر رضا یوسفوند
2 آزمون (1غیبت )
2 سال