فروغ عسکری - پشتیبان

فروغ عسکری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فروغ عسکری - پشتیبان از انار

تعداد دانش آموزان 13 نفر، در گروه هنر , منحصرا زبان , ششم دبستان , پنجم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار علوم هشتم 9 1 به علت مهم بودن و مفهومی بودن
پرتکرار علوم هشتم 10 8 به علت اینکه با این سوال عمقی و مفهومی خواندن درس را برای دانش اموز مشخص میکند
پرتکرار علوم هشتم 11 9 تکراری بودن و تثبیت بیشتر
پرتکرار علوم هشتم 13 18 به علت اینکه نیاز به دقت و تمرکز در مفهوم سوال دارد
پرتکرار علوم هشتم 16 5 به علت عمقی بودن سوال
پرتکرار علوم هشتم 18 9 پیش نیاز بودن سوال یعنی مرتبط بودن با سایر سوالات این مبحث
پرتکرار علوم هشتم 22 5 به علت سنجش یادگیری دانش اموز
پرتکرار علوم هشتم 25 8 به علت پرتکرار بودن واهمیت سوال برای طراحان سوال و معلمان
پرتکرار علوم هشتم 30 5 به علت عمقی بودن و مهم بودن مطلب
پرتکرار علوم هشتم 30 2 مفهومی بودن و اهمیت سوال برای معلمان

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
حنانه رامشک
19.92
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ندا احمدی پولادی
19.89
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس عسکری
19.78
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رستگاری
19.72
10 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا حاجی نژاد
19.34
امسال
مهدیه نایب پور
18.4
8 آزمون (2غیبت )
امسال
ساجده اکبری
18.2
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه یوسفی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساناز هاشم پور
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهاره فلاح پیشه
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مهدی نژاد
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه رئیسی 2 سال
فاطمه شرافتی امسال