مهری دیناربر - پشتیبان

مهری دیناربر - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهری دیناربر - پشتیبان از کهنوج

تعداد دانش آموزان 58 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , انسانى نظام قديم , دوازدهم علوم و معارف اسلامى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار ریاضی چهارم دبستان 21 16 موفقیت دانش آموزان

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
نیلوفر قلندری
19.73
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
بهاره خنیاگر
19.68
11 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب کوهستانی
19.66
2 سال
فاطمه اکبری فرد
19.45
امسال
کوثر رئیسی
19.4
3 آزمون (2غیبت )
9 سال
مریم جرگه
19.26
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رایا ملک زاده
19.25
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
عسل بامری
19.25
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
شبنم خانه زر
18.99
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه راستین الله ابادی
18.98
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مبینا مریمی
18.98
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا اقتدارنژاد
18.86
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا مولائی مقبلی
18.58
2 آزمون (1غیبت )
امسال
الهه احمدی
18.52
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه پهلوانی
18.39
امسال
ستاره ببربیان
18.36
2 سال
زهرا شعبان زاده ماسایه
18.03
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه غلامشاه رودباری
18
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه وزیری دانشور
18
9 آزمون (1غیبت )
امسال
هانیه یگانه
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب تاجیکی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه ریگی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ویدا راجلی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه چهرآزاد
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ام البنین حاجبی پور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شراره مهیمی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه طاهری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه راوند
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه درویشی دیوانمراد
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه دوستی پور
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه صادقی چاه نصیر
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نازنین سالاری
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مریم براهوئی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شیوا محمودی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
رضوان امیری نیا
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طیبه مصطفوی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صفیه خوشنام
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه تاجیکی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب براهوئی امسال
فاطمه قلندری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن صادقی قسامی امسال
محدثه شهریاری کوتک امسال
سهیلا میردادی پور
2 آزمون (2غیبت )
امسال
سارینا ناوکی امسال
بهاره شهریاری کوتک 2 سال
فاطمه غلامشاه رودباری
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب ناروئی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جعفری
11 آزمون (1غیبت )
امسال
فائزه شهریاری پور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه مارزی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مراد کریمی امسال
هانیه راهنورد
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه محمدی زه
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ملیحه پراور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا محمودی کندر
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستاره پورکهنوجی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محبوبه دارابی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
هانیه انیشه
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال