سمیرا نعیمی - پشتیبان

سمیرا نعیمی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سمیرا نعیمی - پشتیبان از بم

تعداد دانش آموزان 38 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 161 751 نکته دار بودن
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 161 741 تشخیص گزینه صحیح با توجه به شکل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 160 743 پیدا ، کردن گزینه نادرست با توجه به مفهمومی خواندن مطالب
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 160 739 پر کردن جاهای خالی و عمیق خواندن مطلب درسی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 160 738 مهم بودن مطلب تقسیم میوز
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 159 734 تشخیص گزینه صحیح و دقت به متن کتاب درسی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 162 755 توجه به اشکال درس زیست
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 162 756 دقت به متن کتاب
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 163 760 تسلط بر متن کتاب درسی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 163 761 نکته دار بودن

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه قاسمی سراب
20
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عاطفه شه مرادزاده فهرجی
19.98
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هانیه بهرامی
19.93
11 آزمون (1غیبت )
امسال
ملیکا سلیمی
19.9
11 آزمون (1غیبت )
5 سال
آوا فروتن زابلی
19.86
10 آزمون (2غیبت )
4 سال
بهناز شهیکی
19.75
امسال
آیدا صیادی
19.66
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
مبینا محمدپور
19.54
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
هدیه ایران نژاد
19.52
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زینب بنی ابراهیمی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آناهیتا شایگان فر
19.31
3 سال
فاطمه بارانی برواتی
19.31
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
نرگس خورشیدی
19.3
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
عهدیه آبسالان
19.3
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
اطهره محمدرضا خانی کروکی
19.22
9 آزمون (2غیبت )
5 سال
مائده دریجانی
19.22
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه عظیمی
19.2
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهلا اماندادی قطب آبادی
19.19
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
یسنا کیان مهر
19.12
10 آزمون (2غیبت )
5 سال
فاطمه خدادوست
19
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا دری جانی
19
2 سال
زهرا لطفی پناه
19
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
یگانه صدیقی
18.93
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم محمودیان
18.93
2 سال
سمراسادات دریجانی
18.89
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
فائزه حجت آبادی
18.89
10 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه السادات جلال الدینی پور
18.8
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه گرگندی
18.79
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه دریجانی
18.71
5 آزمون (بدون غیبت)
11 سال
سیما نیک مهر
18.52
امسال
مریم مصطفائی
18.24
3 آزمون (2غیبت )
10 سال
متینا قاسمی
18
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
ساناز موسوی تبار
18
2 سال
راضیه وفایی فرد
18
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه وحدت
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
یاس شکیبا 2 سال
فاطمه برخوردار برواتی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
الهه ادیبان
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
کار انجام شده توسط نیروی ثابت ازفیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی