سمانه قنبری - پشتیبان

سمانه قنبری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سمانه قنبری - پشتیبان از بم

تعداد دانش آموزان 50 نفر، در گروه يازدهم علوم انسانى , دهم تجربي , دهم علوم انسانى , يازدهم علوم و معارف اسلامى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
سه سطحی اقتصاد دهم 8 1 اهمیت هزینه فرصت
سه سطحی اقتصاد دهم 9 4 دلایل اهمیت حسابداری ملی
سه سطحی اقتصاد دهم 9 6 مفهوم بازیگران خرد و کلان
سه سطحی اقتصاد دهم 11 15 دلیل افزایش تولید خالص داخلی
سه سطحی اقتصاد دهم 12 19 اهمیت نمودار عرضه و تقاضا
سه سطحی اقتصاد دهم 12 18 مفهوم نقطه تعادل و قيمت و مقدار تعادلی
سه سطحی اقتصاد دهم 13 22 اهمیت سازمان تولید مشارکتی
سه سطحی اقتصاد دهم 17 35 ویژگی و مفهوم بازار انحصاری
سه سطحی اقتصاد دهم 21 51 مفهوم مازاد عرضه، کمبود تقاضا، و بلعکس
سه سطحی اقتصاد دهم 28 66 نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی و ملی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا پی پر
20
11 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
زینب توکلی نژاد
20
10 آزمون (2غیبت )
5 سال
ام البنین باهنر
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه زینلی پور بمی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه امینیان پور
19.95
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قائم آبادیان
19.95
امسال
نرجس تاج آبادی
19.93
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه پوراسمعیل نژاد برواتی
19.9
امسال
فائزه مرادی ناصر آبادی
19.83
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بهزادی پور
19.79
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم دهقانی
19.76
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرناز مشکی
19.75
3 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
فاطمه زیدآبادی
19.75
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بنی ابراهیمی کرکی
19.71
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه دهقانی پشترودی
19.6
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
انسیه دریجانی
19.58
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا دریجانی
19.56
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
زینب قاسمی زاده دهبکری
19.56
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا قریه میرزائی
19.47
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه هابیلی
19.45
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب علویان
19.36
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضوان سیدی مرغکی
19.28
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر بیک زاده
19.22
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرحناز صالحی زاده رئیسی
19.21
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حنانه زیدآبادی
19.03
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده همتا افشاری پور
19
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهرناز ناروئی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیایش لشکری زاده
18.98
امسال
رقیه خاکپور
18.97
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سیدی
18.76
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستاره دهقانی پشترودی
18.69
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا تاج آبادی
18.68
امسال
فاطمه سادات دریجانی
18.5
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگین مشکی
18.3
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رودمشکی
18.21
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا دریجانی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه علی آبادی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش بنی اسدی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زکیه قائم آبادی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا ملائی تم گاوان
2 آزمون (1غیبت )
امسال
شیما یوسفی فر
11 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
فاطمه جهان آبادیان
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب پاداش
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حبیبه قائم آبادی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین عباس آبادی
2 آزمون (1غیبت )
امسال