مریم پوریوسفی - پشتیبان

مریم پوریوسفی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مریم پوریوسفی - پشتیبان از بم

تعداد دانش آموزان 49 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم رياضى , يازدهم رياضي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 31 127 بافت پوششی دیواره مویرگها ی خونی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 32 137 توجه به شکل های کتاب وبررسی نکات مربوط به شکل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 51 224 دانستن ویژگی های یاخته های حواس ویژه انسان وجانوران
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 65 284 شبکه ی آندوپلاسمی در یاخته های ماهیچه ایی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 64 266 چگونگی قرارگیری ماهیچه های در حالت ایستاده
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 69 309 دانستن اجزای شکل های کتاب به طور دقیق
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 66 291 باتوجه به شکل های جواب درست وصحیح را انتخاب کنید
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 52 227 بافت پوششی وپیوندی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 70 313 تارهای دستگاه عصبی در ارتباط با ماهیچه های اسکلتی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 70 320 سوال ترکیبی وتاثیر هورمون ها براستخوان مورد سوال قرارگرفته است.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
طاهره دشتی زاده
20
12 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
فاطمه کریم زاده عباس ابادی
20
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فائزه محمودی نودژ
19.97
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا پورطاهری
19.97
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
ام البنین جزینی زاده
19.95
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا زین الصالحین
19.77
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
رقیه کدوری
19.75
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رمضان زاده ریگانی
19.7
10 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
ثریا حسن آبادی
19.66
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم کریمی افشار
19.5
11 آزمون (1غیبت )
6 سال
فاطمه ترکی
19.45
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعیده ظفرنیا
19.44
10 آزمون (1غیبت )
3 سال
نرجس کریم ارسلانی
19.44
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جزینی زاده
19.43
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیانا ثمره جهانی
19.42
10 آزمون (1غیبت )
امسال
نرگس شهمرادزاده فهرجی
19.35
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
رقیه بنی ابراهیمی کرکی
19.28
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نرگس دریجانی
19.25
11 آزمون (1غیبت )
9 سال
مانا شریعت نیا
19.24
11 آزمون (1غیبت )
9 سال
محیا دریجانی
19.2
11 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
زهرا امینی فر
19.18
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهره پایدار
19.17
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
نگین زین الصالحین
19.15
11 آزمون (1غیبت )
6 سال
شکیلا شهیکی یوسف آبادی
19.04
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صفورا اسماعیل زهی خالص
19.02
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه سرحدی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
یسنا اصغری
19
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
راضیه مومن آبادی
19
2 سال
پرستو معماری
19
2 سال
زینب حجت آبادی
19
11 آزمون (1غیبت )
امسال
کیمیا پورشکاری برواتی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رشیدی کهنوجی
18.99
9 آزمون (2غیبت )
5 سال
فاطمه گوری
18.98
3 آزمون (1غیبت )
امسال
هانیه سیدی مرغکی
18.52
3 سال
مهدیه مهرعلی تبار
18.45
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه رضوانی
18.33
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
شقایق ایران نژاد
18.1
11 آزمون (1غیبت )
امسال
غزل اسمعیلی زاده
18
2 سال
فاطمه امامی
18
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
ام البنین خسرو فر
18
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا اماندادی قطب آبادی
18
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ساره قلعه خانی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه شمالی
18
امسال
زهرا اماندادی قطب آباد
18
امسال
یسنا منعمی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه یزدی مومن آباد امسال
ریحانه دهقان کروکی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه صادری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه ولندیاری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال