عاطفه هاشمی فر - پشتیبان

عاطفه هاشمی فر - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

عاطفه هاشمی فر - پشتیبان از بم

تعداد دانش آموزان 55 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , رياضى نظام قديم , رياضى نظام جديد , تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 54 270 مهم بودن سوال و نکته دار بودن آن
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 54 271 جزو دسته سوالات نکته دار
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 55 272 تسلط بر متن کتاب
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 55 273 تشخیص گزینه ی نادرست در بین موارد صحیح
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 55 274 تسلط بر متن کتاب
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 55 275 یادگیری رونویسی ژن در دوزیستان
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 55 276 تسلط بر متن کتاب
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 55 277 ویژگی آمینو اسید متیونین و نحوه عمل آن
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 55 278 تسلط بر متن‌کتاب
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 55 279 پی بردن به ویژگی گلبول قرمز تازه تولید شده در مغز استخوان ها

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ارغوان جعفری نژاد
19.95
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه حدادیان
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رقیه مظلومی نیا
19.82
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
خاطره کدوری
19.74
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نغمه ادیب
19.65
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یگانه امیر زاده
19.56
5 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
فاطمه قنبرزاده
19.5
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
زهرا بنی اسدی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
راضیه ابوذری
19.43
امسال
فاطمه افغانی پور
19.42
2 سال
فاطمه خوشرو
19.36
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرزو کریمی افشار
19.35
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا کریمی افشار
19.27
4 آزمون (1غیبت )
امسال
هما موسایی
19.25
2 آزمون (2غیبت )
4 سال
آذین سالاری نژاد کروکی
19.2
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بنی اسدی
19
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
زینب بهروزه
18.9
4 آزمون (1غیبت )
امسال
نفیسه صابری نارتیچی
18.86
4 سال
مرضیه دهقانی پشترودی
18.8
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا طایفه گرگندیانی
18.76
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مینا راینی زاده اکبری
18.75
10 آزمون (1غیبت )
6 سال
ام البنین بلوچی نژاد
18.7
5 آزمون (1غیبت )
7 سال
سارا افشاری پور
18.65
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جهانشاهی برواتی
18.54
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهرناز جلالی زاده
18.54
3 آزمون (2غیبت )
امسال
رضوان تاج آبادی
18.53
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ساناز جزینی زاده
18.4
7 سال
زهرا افشاری پور
18.3
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه کروکی
18.25
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
صدف قربانی
18.25
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه معافی گور
18.2
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
فرزانه پورطاهری
18
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
لعیا بنی اسدی
18
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
فاطمه غلامشاهی
18
2 سال
شمیم شریفی گرماوری
18
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه مهرآور
18
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه گل محمدی محمودآبادی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیه رضائی برواتی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه گروهی
4 آزمون (1غیبت )
6 سال
عالیه احمدی پور امسال
نیلوفر قاسمی نژاد امسال
زهرا طبسی نژادباغچمکی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه موسوی مهدی ابادی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه جعفری برواتی امسال
فاطمه احمدی صدر
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زکیه ثمره
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه قاسمی دارزینی
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
نجمه رفیع آبادی پور
4 آزمون (1غیبت )
امسال
وجیهه کوهستانی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه خاقانی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا ارون
3 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا پورمنعمی امسال
یگانه صابری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مداحی روش
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مینا افغانی رکن آبادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال