سهیلا زابلی پور - پشتیبان

سهیلا زابلی پور - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سهیلا زابلی پور - پشتیبان از بم

تعداد دانش آموزان 42 نفر، در گروه نهم , هشتم , هفتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی - ریاضی هفتم 5 1 توجه به راهبرد حل مسله و دقت در حل ان
آبی - ریاضی هفتم 5 10 اهمیت شکل و پیدا کردن الگوی مربوطه
آبی - ریاضی هفتم 9 20 توجه به اولویت عملیات ریاضی و حل اعداد صحیح
آبی - ریاضی هفتم 9 23 اهمیت تعیین علامت اعداد صحيح و حل آن در جدول ارزش مکانی
آبی - ریاضی هفتم 9 25 تشخیص اعداد صحيح با هم و پیدا کردن حاصل آن با توجه به مفهوم سوال
آبی - ریاضی هفتم 9 28 بدست آوردن حاصل با توجه به محور و تشخیص اعداد صحيح
آبی - ریاضی هفتم 13 10 بدست آوردن حاصل با توجه به عبارت جملات متشابه
آبی - ریاضی هفتم 15 22 بدست مقدار یک عبارت جبری
آبی - ریاضی هفتم 16 29 الگوی عددی و پیداکردن رابطه بین هر کدام از عبارتها
آبی - ریاضی هفتم 18 30 بدست آوردن حاصل ودقت در تعیین علامت اعداد صحیح

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
علی دری جانی
20
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
یاسین مهری حجت آبادی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علیرضا جزینی زاده
20
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
رضا دریجانی
20
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
امیرحسن دریجانی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمدباقر بیدار
20
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمدمهدی بلوچ محمدرضا خانی
20
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
سرمد پورسلیم
20
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرمهدی اسکندری مقدم
20
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طاها بهرامی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی دریجانی
19.98
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
حسین پورصالحی
19.98
5 سال
مهدی دریجانی
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمد نیک سرشت
19.98
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا کامرانی پور
19.95
10 آزمون (2غیبت )
6 سال
امیرحسین نیک منش
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین انتظاری
19.93
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدقائم اسحقی
19.9
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
وهاب دری جانی
19.9
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
ابوالفضل ترکی
19.9
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید ابوالفضل زورونی
19.9
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین قریشی
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدی پرناک
19.86
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمهدی قاسمی
19.84
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عباس ابراهیم پور
19.81
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ابوالفضل دری جانی
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
حسین کمال الدینی
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدی میناب
19.75
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اشکان حسینی
19.67
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علی غلامپور بمی
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی عباسی
19.43
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمدحسین هابیلی نژاد
19.4
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمدمهدی جهانی
19.38
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
بهروز طاهری بنی اسدی
19
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علی رحمت الهی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
میلاد کریمی افشار
18.74
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
محمدجواد سعیدی پناه
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل نهرشهری
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
حسین دریجانی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
معین دریجانی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سپهر مهدی پور 2 سال
محمدحسین صالحی زاده رئیسی
11 آزمون (1غیبت )
امسال