کبری محمدی - پشتیبان

کبری محمدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

کبری محمدی - پشتیبان از بم

تعداد دانش آموزان 38 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
زیست شناسی پیش دانشگاهی 95 513 تسلط برمتن کتاب درسی
زیست شناسی پیش دانشگاهی 95 515 تسلط برمتن کتاب درسی
زیست شناسی پیش دانشگاهی 97 526 تسلط برتصاویر کتاب درسی
زیست شناسی پیش دانشگاهی 103 546 تسلط برسوالات کنکور سراسری
زیست شناسی پیش دانشگاهی 109 570 اهمیت سوالات کنکور سراسری
زیست شناسی پیش دانشگاهی 114 606 اهمیت سوالات جاخالی درکنکورسراسزی
زیست شناسی پیش دانشگاهی 114 608 تسلط برمتن کتاب درسی
زیست شناسی پیش دانشگاهی 114 609 تسلط برمتن کتاب درسی
زیست شناسی پیش دانشگاهی 114 610 تسلط برمتن کتاب درسی
زیست شناسی پیش دانشگاهی 110 580 تسلط برسوالات کنکور سراسری

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
حسام وحیدی نیا
19.9
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدی پورصالحی
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمدحسین نصری
19.81
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علیرضا مجاهدی
19.75
3 سال
سینا پورمتین
19.6
11 آزمون (1غیبت )
10 سال
محمدسبحان دری جانی
19.59
12 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
علی فرامرزپور
19.56
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمد دریجانی
19.55
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سید امیر محمد جلال الدینی
19.48
5 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
مهدی تیرگر گویکان
19.4
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدرضا زابلی دهنو
19.25
2 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
آرین مداینی
19.2
11 آزمون (1غیبت )
6 سال
علی نادری
19.15
12 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
علی وحیدی مقدم
19.09
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمدمعین نظام آبادی مطلق
19.07
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
یاشار افشاری پور
19.05
11 آزمون (1غیبت )
امسال
محمداحسان دهقان دولتی
19
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
سجاد ملکی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهرشاد دادی دهنوی
18.93
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
پارسا عبدی زاده
18.71
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرمحمد دیانتی
18.65
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
محمد عباس زاده بارانی
18.65
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رویان
18.5
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
عرفان پورطاهری
18.37
12 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
علیرضا برزنگ
18.26
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علیرضا ولندیاری
18.1
7 آزمون (1غیبت )
6 سال
محمد باقری برواتی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
کیارش ثمره جباری
18
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
علیرضا جلالی زاده
18
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدطاها عامری کرمانی
18
2 سال
مجتبی مشعلی 3 سال
سینا امین الهی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سبحان سرحدی
12 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
علیرضا مشکی
2 آزمون (1غیبت )
5 سال
محمدمعین تاج آبادی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدامین زورونی
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمدجلیل ضرغامی نژاد
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میلاد دریجانی
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال