سمیه کمال الدینی - پشتیبان

سمیه کمال الدینی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سمیه کمال الدینی - پشتیبان از بم

تعداد دانش آموزان 54 نفر، در گروه دهم تجربي , يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 59 308 ارتباط متن و شمل
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 60 313 تفاوت عطسه و سرفه
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 57 289 تیپ سوال شمار شی
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 57 287 تیپ سوالی مهم
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 53 265 اهمیت اشکال کتاب درسی
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 52 257 توجه به تفوتها و شباهتها دیواره حبابک یاخته های نوع اول و دوم
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 50 245 سوال کنکور سراسری
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 49 237 مرتبط با فعالیتهای کتاب درسی
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 44 217 احتمال اشتباه در ترتیب خواسته شده
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 38 172 لیپو پروتئین های کم چگال و پر چگال

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سحر فدائیان
20
12 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
صدیقه صدیقی دری جانی
20
12 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فاطمه کفاشی برواتی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
زهرا السادات دریجانی نسب
20
4 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فاطمه باغیانی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
اسماء بیدار
20
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهرناز ابوذرنیا
20
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مرضیه آموزگار
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه اسدی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا شهسواری پور فضل ابادی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نگین سالاری پور کروکی
20
11 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا پورغلامشاهی کرکی
20
11 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ساراالسادات سید زاده
20
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
نرگس جهانی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نگار افری
20
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
ستایش بحرینی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه دادی دهنوی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه السادات زورونی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه پورطاهری
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده حسین زاده
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه عالی زاده
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب نازلی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم دری جانی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ام البنین باهنر
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سولماز زابلی زاده غضنفرابادی
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سیده فاطمه سادات خدادادی
19.98
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ساجده کریمی
19.97
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رشیدی فرد
19.86
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
شکیبا جندقیان
19.83
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم میراولیائی
19.83
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یلدا یزدانفر
19.71
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
ریحانه شمس الدینی کرکی
19.68
5 آزمون (1غیبت )
امسال
بیتا فرشاد
19.65
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم ایرجی
19.64
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یاسمن سراج
19.6
10 آزمون (1غیبت )
6 سال
میترا وفائی نیا
19.52
4 آزمون (1غیبت )
امسال
رقیه آموزگار
19.5
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی ابراهیم پور
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس کدخدامنش
19.45
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
انیس برائی نژاد
19.39
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مونا شریف پور
19.36
7 سال
فاطمه صلح جو
19.33
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا میرزاده تهرودی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا خلوتی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفانه خدابخش زاده
18.84
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صالحه نجاتی مقدم
18.8
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه سفیدگرزاده
18.75
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حمیده عباسی وکیل آبادی
18.6
11 آزمون (1غیبت )
6 سال
فاطمه کمال الدینی
18.4
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن بهجت نیا
18
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهسا موسوی مهدی آبادی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه غیب اللهی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مرضیه محمودی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال