فرزانه زیدآبادی نژاد - پشتیبان

فرزانه زیدآبادی نژاد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فرزانه زیدآبادی نژاد - پشتیبان از سیرجان

تعداد دانش آموزان 62 نفر، در گروه دهم رياضى , دهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی ریاضی دهم 13 12 پیدا کردن تعداد اعضای یک مجموعه که دارای محدوده و مقادیر مجهول است.
آبی ریاضی دهم 19 51 آشنایی و مرور مجموعه های متناهی و نامتناهی و بکارگیری مجموعه مرجع U.
آبی ریاضی دهم 24 80 استفاده از نمودار ون در حل سوالات مجموعه ای که فرضیات مسئله خارج از نمادهای ریاضی است.
آبی ریاضی دهم 32 108 طرح نمونه سوالی متفاوت در پیدا کردن جمله عمومی دنباله ها.
آبی ریاضی دهم 36 128 استفاده از نکات مربوط به قدرنسبت هر دنباله حسابی و بکارگیری آنها در پیدا کردن جملات بعدی آن دنباله که اعضای آن از مجهولات تشکیل شده اند.
آبی ریاضی دهم 38 159 سوالی متفاوت در بکارگیری فرمول دنباله حسابی برای پیدا کردن محدوده خواسته شده در صورت سوال.
آبی ریاضی دهم 42 165 با داشتن فرمول جملات متوالی یک دنباله هندسی بتوانیم دنباله ای غیر از دنباله هندسی را در گزینه ها بیابیم.
آبی ریاضی دهم 43 174 بدست آوردن تعداد جملات یک دنباله هندسی با در دست داشتن جمله عمومی آن.
آبی ریاضی دهم 50 213 حل نسبت تانژانت زوایای نامعلوم در یک شکل هندسی با در دست داشتن اندازه اضلاع و استفاده از رابطه فیثاغورث.
آبی ریاضی دهم 52 232 محاسبه روابط مثلثاتی با در دست داشتن مقدار مثلثاتی هریک از زاویه ها.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهدیه هاشمی نژاد
20
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
ملیکا عمادآبادی
20
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیده درسا حسینی زیدآبادی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ریحانه نژادکورکی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
گیلدا خسرومنش
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سونیا رضی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آتنا نجم الدینی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
طهورا حمزه نژاد
20
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده مهرنوش حسینی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا ملکشاهی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه آزادبنده
20
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
سارا پورجعفرآبادی
20
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
ساناز نظری محمودآبادی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سناء شهسواری
20
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه سلیمی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مژده صادقی گوغری
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیسا شیخ اوشاغی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمیا شهسواری
20
4 آزمون (1غیبت )
امسال
عاطفه فیروزآبادی
20
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه زیدآبادی نژاد
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه زیدآبادی نژاد
20
2 آزمون (1غیبت )
امسال
شیوا خواجوپور
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عسل رجاء
19.98
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
مبینا بارانی فخرآبادی
19.98
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
آیدا منصوری فر
19.98
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شهرزاد پژمان
19.98
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ساره نجف آبادی پور
19.98
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیس جهانشاهی
19.98
2 آزمون (1غیبت )
امسال
هلیا طالبی جلال آبادی
19.98
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه شاهمرادی پورگسمونی
19.95
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
یاسمین اسدی لاری
19.95
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا علی بیگی نژاد
19.95
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رومینا صادقی
19.95
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا عباسلو
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
غزال بدرالدینی
19.93
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه مکی آبادی
19.9
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
نیایش بنی اسدآزادی
19.9
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ریحانه خراسانی جلال آبادی
19.9
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
الناز اباذری
19.9
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیناز ابراهیمی قره قیونلو
19.88
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه موسائی پور
19.88
امسال
سمیه خواجویی نژاد
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نازنین اسدی لاری
19.83
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نادیا مظفری
19.83
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
گیلدا جهانشاهی
19.81
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ستایش جهانشاهی
19.74
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نازنین زهرا آذرپیرا
19.74
4 آزمون (1غیبت )
امسال
نادیا شاهمرادی فریدونی
19.74
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین جهانشاهی افشار
19.74
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حنانه شهبا
19.74
3 آزمون (1غیبت )
امسال
رها حسامی
19.69
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مریم امین عباسی
19.63
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیدا ایزدی رائینی
19.62
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آناهیتا رضائی
19.62
2 آزمون (1غیبت )
امسال
پری ناز حلوائی پور
19.6
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم خسروی
19.52
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محدثه سادات ابراهیم پور فرسنگی
19.48
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه زینلی بوجانی
19.45
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
دنیا مرتضویان
19.12
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
بهار قاسمی نژاد
18.93
3 آزمون (1غیبت )
امسال
حدیث نصرت آبادی
18.52
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش ثقفی
18.29
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال