فاطمه روح الامینی - پشتیبان

فاطمه روح الامینی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه روح الامینی - پشتیبان از سیرجان

کارشناسي محض--شيمي -تجربی دانشگاه پيام نور کرمان - مرکز سيرجان
تعداد دانش آموزان 69 نفر، در گروه نهم , هشتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان هشتم 65 245 بدست آوردن مساحت از روش جذر
کتاب تابستان هشتم 65 247 بدست آوردن حجم
کتاب تابستان هشتم 65 243 بدست آوردن جواب عبارت از طریق ساده کردن توان
کتاب تابستان هشتم 66 250 بدست آوردن عبارت از روش جذر
کتاب تابستان هشتم 66 253 مشخص کردن مجذور ومکعب
کتاب تابستان هشتم 66 249 بدست آوردن جواب عبارت از روش توان
کتاب تابستان هشتم 73 281 بدست آوردن زاویه از روش موازی
کتاب تابستان هشتم 73 286 بدست آوردن تقارن از روش مجموعه زاویه داخلی
کتاب تابستان هشتم 74 292 بدست آوردن الگوی عددی
کتاب تابستان هشتم 74 290 بدست آوردن زاویه

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
معصومه قاسمی نژادرائینی
20
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه رحیم پورمرادی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه صفی نژاد
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ریحانه زمزم
20
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
کوثر اسکندری نسب سیاهکوهی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فریماه برزکار
20
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
نجمه السادات حسینی زیدآبادی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا گلستانی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
حدیثه صادقی
20
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
هانیه قرائی خضری
19.98
2 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
صبا اسکندری نسب سیاهکوهی
19.95
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ام البنین صادقی
19.95
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مبینا کریمی
19.93
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
ستایش اباذری
19.93
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا سبزعلی پور
19.93
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطیما خراسانی پور
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهسا محمدی پور
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهلا محمدی پور
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محدثه قاسمی نژادرائینی
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه بهمن پور
19.83
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
پانیذ محفوظی
19.83
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
نازنین رقیه بابا خانی نژاد
19.76
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
انیس برجی هویشانی
19.76
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فرنیا وکیلی پور تکلو
19.71
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا خواجوئی فریدونی
19.71
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سعیده سلیمانی ساردو
19.68
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه نصرت آبادی
19.52
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کیانا علی بیگی نژاد
19.5
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیدا آزادپور
19.45
4 آزمون (1غیبت )
امسال
نازنین فاطمه بهرام نژاد
19.43
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا زینلی بوجانی
19.26
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهره یوسفی
19.14
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ندا نورمندی پور
19
4 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسمن جودکی
18.93
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهشید محمودآبادی
18.9
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آی ناز میرشکارپور
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه نجم الدینی
4 آزمون (2غیبت )
5 سال
یاسمن بیگی نژاد
4 آزمون (2غیبت )
5 سال
الینا اسلامی
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
نازنین زینب غیاثی
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
مبینا صالحی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطیما دره گیرائی 2 سال
نازنین زهرا محمودآبادی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال