مهلا نظری - پشتیبان

مهلا نظری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهلا نظری - پشتیبان از کرمان

تعداد دانش آموزان 36 نفر، در گروه دهم تجربي , يازدهم تجربي , دهم رياضى , يازدهم رياضي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 68 311 سختی سوال
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 68 313 احتمال شک دانش آموز بین دو گزینه زیاد است
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 68 317 این سؤال نیاز به زمان دارد
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 69 322 سختی سؤال
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 69 325 اهمیت شکل در سؤال
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 70 327 سختی سوال
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 70 331 احتمال شک بین دو گزینه وجود دارد
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 70 334 اهمیت مبحث حجم های تنفسی
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 71 341 اهمیت مبحث تنظیم تنفسی
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 72 350 اهمیت شکل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا آقائی افشار
20
9 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
گیلدا دوست محمدی
20
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه قوامی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگار رشیدی پور
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرسا راستین
20
7 آزمون (1غیبت )
امسال
رعنا فرح بخش
19.98
7 آزمون (2غیبت )
امسال
ساجده سادات آبان گاه
19.98
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شمس الدینی
19.96
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ریحانه صباحی
19.96
7 آزمون (2غیبت )
امسال
نرجس سلیمانی ساردو
19.95
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مائده الله وردی
19.93
7 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا موسی جعفرآباد
19.93
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یلدا ذوالعلی
19.91
6 آزمون (2غیبت )
امسال
آیدا ملک
19.9
12 آزمون (1غیبت )
امسال
هیلدا فهیمی
19.9
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه فریور
19.9
6 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطیما رکرک
19.9
7 آزمون (2غیبت )
امسال
بیتا رجبی مقدم
19.88
امسال
سارا اصغری اسفندقه
19.88
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهره اسلامی نژاد
19.82
امسال
هانیه نقدی نسب
19.75
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه شاهرخی
19.74
12 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه اسدی
19.72
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رستگاری
19.55
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رضائی
19.53
9 آزمون (1غیبت )
امسال
ریحانه طهماسبی آبدر
19.5
13 آزمون (1غیبت )
امسال
آیدا حسینی فر
19.5
7 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم حسین بر
19.48
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا ملت پرست
19.41
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
انیس یداللهی کاخ
19.34
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا امیدوار
19.09
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
یوکابد کمالی
19
امسال
فاطمه زینلی چترودی
18.96
9 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه بحرینی
18.5
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه رمضانی کریم
18.5
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیلین اقبالی
9 آزمون (1غیبت )
امسال