مهلا نظری - پشتیبان

مهلا نظری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهلا نظری - پشتیبان از کرمان

مهندسى برق
تعداد دانش آموزان 11 نفر، در گروه يازدهم تجربي , يازدهم رياضي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان چهارم تجربی 92 511 اهمیت شکل
کتاب تابستان چهارم تجربی 92 513 اهمیت فرمول استفاده شده در مسئله
کتاب تابستان چهارم تجربی 91 505 سختی سوال
کتاب تابستان چهارم تجربی 85 458 سختی سوال
کتاب تابستان چهارم تجربی 85 463 سختی سوال
کتاب تابستان چهارم تجربی 81 422 اهمیت مبحث تابع
کتاب تابستان چهارم تجربی 81 431 اهمیت مبحث لگاریتم
کتاب تابستان چهارم تجربی 91 503 اهمیت شکل
کتاب تابستان چهارم تجربی 85 461 سختی مبحث
کتاب تابستان چهارم تجربی 85 462 سختی سوال

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه شمس الدینی
19.96
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدا ملک
19.9
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهره اسلامی نژاد
19.82
2 آزمون (1غیبت )
امسال
هانیه شاهرخی
19.74
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه اسدی
19.72
امسال
زهرا رستگاری
19.55
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه طهماسبی آبدر
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا ملت پرست
19.41
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
انیس یداللهی کاخ
19.34
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یوکابد کمالی
19
امسال