اسماء محمدی - پشتیبان

اسماء محمدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

اسماء محمدی - پشتیبان از کرمان

مترجمى زبان انگليسى
تعداد دانش آموزان 26 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان یازدهم تجربی 76 361 این سبک سوال هم در امتحان ترم هم در آزمون می‌آید
تابستان یازدهم تجربی 76 362 از سوال خای بسیار مهم و پر خطا
تابستان یازدهم تجربی 76 363 از سوال های وقت گیر در ازمون هاست
تابستان یازدهم تجربی 77 364 یکی از سوالات پر تکرار در تست
تابستان یازدهم تجربی 77 365 ‎سوال دامدار در این مبحث
تابستان یازدهم تجربی 77 366 سوال مناسب برای شروع تثبیت مبحث است
تابستان یازدهم تجربی 77 367 از سوال های دامدار و پر اشتباه
تابستان یازدهم تجربی 77 368 از سوال هایی که با رسم نمودار به نتیجه میرسیم
تابستان یازدهم تجربی 77 369 سوال چالشی درگیرکننده
تابستان یازدهم تجربی 77 370 پرتکرار بودن در آزمون های کانون

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهلا سالارمحمدی
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا پورده شیخی
19.93
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
هلیا شهابی
19.87
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه بهرامی
19.85
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سارا شمسی
19.83
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
یاسمن میرزائی
19.78
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم زندوکیلی قنات غستانی
19.72
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
حانیه حسینخانی
19.69
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
غزل سلطانی نژاد
19.67
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
پریماه السادات موسوی فرد
19.6
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
مریم بهرام نژاد
19.54
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
الناز رضوی نشاط
19.5
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهشید افشاری پور
19.5
3 سال
محیا شمسی گوشکی
19.5
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
فاطمه محمدرضائی
19.45
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عاطفه شیخ اوشاغی
19.4
2 سال
زهرا جعفرزاده
19.31
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
مائده حاجی زاده مطلق
18.72
2 سال
زهرا بهرام پور
18.5
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
حانیه سرحدی نژاد
18.5
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم شیخ شعاعی
18.41
2 سال
محدثه جهانی پور گوکی
18.01
4 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا شمس الدین
6 آزمون (بدون غیبت)
9 سال