فاطمه گلشنی - پشتیبان

فاطمه گلشنی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه گلشنی - پشتیبان از رودبارمنجیل

تعداد دانش آموزان 41 نفر، در گروه رياضى نظام قديم , تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي , دهم علوم انسانى

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهشید علی‌پور چلکاسری
20
10 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه وحید گلنکشی
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا اسماعیلی
19.88
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سعیده فیروزی
19.71
10 آزمون (2غیبت )
امسال
الهه شیردلپور سیبنی
19.69
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مطهره جعفری کلورزی
19.67
4 آزمون (2غیبت )
امسال
شقایق علی‌جان‌پور پشتهانی
19.48
امسال
غزل بصیری توتکابنی
19.42
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جعفری
19.39
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب جمالی لیاولی
19.06
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
سمیه یوسفی جوبنی
19.06
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرانا مرادی
18.98
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدیه اسماعیل‌زاده ماشمیانی
18.95
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم رحیمی
18.16
امسال
مهرانه صادقی گلدیانی
18.05
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فهیمه رحمانی
18.01
4 آزمون (1غیبت )
امسال
رقیه ولی‌زاده کلورزی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه باقری اسطلخکوهی
18
3 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه غلامی‌نیای دفرازی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
راضیه عباسی چرئی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
آیسان خان بابائی لیاولی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
غزل مهدی‌زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیدا قربان‌پور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزاله جمشیدپور پشتهانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
روژینا قدیمی کلورزی امسال
مطهره عبدی‌فرد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیلین جهانی کلشتری 2 سال
فهیمه فروتن کلورزی
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه خانی خرشکی امسال
ستایش رضائی خرشکی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه خانجانی سیدانی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه آقاجانی شیرکوهی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم شکرالهی کلوسفروشی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا آرمون کوشکی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرزو رضائی گاوخسی امسال
سیده طاهره تیموری سندسی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
خاطره بابائی سیبنی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محبوبه صادقی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
بیتا جاوید
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم حسین‌زاده لیاولی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا جهاندار شمامی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال