فاطمه پورعلی نژاد - پشتیبان

فاطمه پورعلی نژاد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه پورعلی نژاد - پشتیبان از لاهیجان

کارشناسي زبان و ادبيات عربي شبانه -انسانی دانشگاه گيلان - رشت
تعداد دانش آموزان 41 نفر، در گروه نهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ماهان پنجعلی پور خشکدشتی
20
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین دهقانیان
20
7 آزمون (1غیبت )
امسال
برنا ثنائی مقدم
20
امسال
امیرحسین امیری کندسر
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا بهزادی
20
امسال
امیرمهدی زارع قربانی نژاد
20
امسال
آرمین تدبیری
20
امسال
احسان منتصر کوهساری
19.98
2 سال
مصطفی یوسفی
19.98
امسال
عرفان موسی زاده
19.95
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین حقیقت ثابت کوچصفهانی
19.93
امسال
آراد تشکری
19.92
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پوریا حقگوی کنفی
19.91
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدمهدی راستگو اطاقوری
19.91
امسال
ابوالفضل فلاح گل محمدی
19.86
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدآیین ابیلی نژاد
19.86
امسال
محمدصادق آقائی پور فطرتی
19.83
5 سال
مهدی قاطعی درگاهی
19.79
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین شریف زاده
19.74
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان نصرتی پور
19.71
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین یاوری نژاد
19.69
امسال
مجتبی نوروزی امیرهنده
19.64
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
آبتین رضائی مقدم رودبنه
19.6
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
احمدرضا دست گشاده
19.5
امسال
سید مصباح میرباقری
19.4
امسال
پویا صفری
19.32
امسال
علی کمالی
19.1
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یاسین پورقاسم
19.07
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صدرا جاهدی
18.76
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماهان محمدزاده خشکدستی امسال
محمدحسین یوسفی سندی امسال
ابوالفضل علی دوست اصل 2 سال
آریا کوچکی دهکا
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پوریا حبیب پور گلسفیدی امسال
مانی رحیمی گلوگاهی
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال