فاطمه پورعلی نژاد - پشتیبان

فاطمه پورعلی نژاد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه پورعلی نژاد - پشتیبان از لاهیجان

تعداد دانش آموزان 62 نفر، در گروه نهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ماهان پنجعلی پور خشکدشتی
20
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدی ولی تبار
20
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سینا صفرپور بازکیایی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین دهقانیان
20
11 آزمون (1غیبت )
امسال
برنا ثنائی مقدم
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین امیری کندسر
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا بهزادی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمهدی زارع قربانی نژاد
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمین تدبیری
20
4 آزمون (1غیبت )
امسال
علی بلوکی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اهورا شامبیاتی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هیراد جهان بین
20
3 آزمون (1غیبت )
امسال
بردیا فلاح شجاعی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرتضی دهقان
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا دهقان
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احسان منتصر کوهساری
19.98
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مصطفی یوسفی
19.98
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان موسی زاده
19.95
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فرداد محمدی دیلمانی
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین حقیقت ثابت کوچصفهانی
19.93
4 آزمون (1غیبت )
امسال
حسین راجی لاهیجی
19.93
امسال
آراد تشکری
19.92
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پوریا حقگوی کنفی
19.91
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدمهدی راستگو اطاقوری
19.91
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریو احمدی کته سری
19.9
2 آزمون (1غیبت )
امسال
ابوالفضل فلاح گل محمدی
19.86
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدآیین ابیلی نژاد
19.86
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدصادق آقائی پور فطرتی
19.83
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
عرشیا باقری
19.8
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی قاطعی درگاهی
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین عزیزی
19.78
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین شریف زاده
19.74
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد کریمی
19.73
امسال
عرفان نصرتی پور
19.71
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین ابراهیمی دهشال
19.71
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین یاوری نژاد
19.69
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجتبی نوروزی امیرهنده
19.64
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
آبتین رضائی مقدم رودبنه
19.6
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ابوالفضل نیازبخش
19.55
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین مجتبوی
19.51
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا دست گشاده
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدکاظم فلاح فرح بخش بازکیائی
19.45
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید مصباح میرباقری
19.4
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید نیک فر
19.36
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا صفری
19.32
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی کمالی
19.1
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یاسین پورقاسم
19.07
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین محمدنیای شیرجوپشت
19.05
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدآرمین موحدپور
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صدرا جاهدی
18.76
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ادریس جمشیدی عینی
18.58
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین عفت دوست
18.07
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماهان محمدزاده خشکدستی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یوسف عاشورپور چمندانی امسال
محمدحسین یوسفی سندی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل علی دوست اصل 2 سال
آریا کوچکی دهکا
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریا صمدپورلیلی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پوریا حبیب پور گلسفیدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آتیلا سیدی راهجردی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مانی رحیمی گلوگاهی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پارسا نصرتی
2 آزمون (1غیبت )
امسال