اکبر بالنده - پشتیبان

اکبر بالنده - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

اکبر بالنده - پشتیبان از جلفا

تعداد دانش آموزان 59 نفر، در گروه يازدهم تجربي , تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد , دهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
علی قاضی زاده علمداری
19.93
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده المیرا موسوی یکانی
19.69
امسال
امیر رضا خدادادی سرکش
19
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهام سادات قاسمی
18
امسال
دینا غلام زاده امسال
اسرا خلیلی 7 سال
مژگان اکبری
12 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
سارا قهرمانی گرگری
9 آزمون (2غیبت )
6 سال
یونس فاخری علمداری
11 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
کوثر گودرزی
7 آزمون (1غیبت )
4 سال
امین رحمانی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
کوثر بداقلو
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا مصطفائی
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
پویا محسن زاده
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
هادی قاهری
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهران شیخلو
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
امیر قصابی
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
ثنا پیامی
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
نگین پورمحمودی 2 سال
یگانه نوعی گرگری 2 سال
دانیال ولی پور
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه یعقوب زاده
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
سحرالسادات عمرانی گرگری
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم عتیق 2 سال
ایسان حقی گرگری
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه محمد علیزاده
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
علی غیاثی علمداری
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه حسن خانلو 2 سال
امیر زینالی 2 سال
فرید صیادی گرگری
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
حجت محبی گرگری
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا یحیی پور
9 آزمون (1غیبت )
امسال
نوروز سلطانی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی ماورایی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین عشقی گرگری
9 آزمون (1غیبت )
امسال
ساتیار اباذری گرگری
10 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا اذری گرگری
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رضا سلیمانی اصل
8 آزمون (2غیبت )
امسال
علی زمانی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
رقیه کاظمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی واقعی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی علومی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طاها صمدی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امین قنبرزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد غلام حسین پور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی امدادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرهاد حبی علمداری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن ابوطالبی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا سیدمحرمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید احسان شاهوردی علمداری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ارشیا شهریاری علمداری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رامین محمدحسین زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان اسعدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی هادی سیه رود
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امین حمیدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا کردی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال