لیلا حسن خانلو - پشتیبان

لیلا حسن خانلو - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

لیلا حسن خانلو - پشتیبان از جلفا

تعداد دانش آموزان 38 نفر، در گروه يازدهم تجربي , تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد , تجربى نظام قديم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ثمین مبرز گرگری
19.52
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
پانیذ ایرانی گرگری 7 سال
آیدا همتی
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
معصومه صفرزاده
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
پگاه جنابی وهاب
6 آزمون (1غیبت )
5 سال
ایلا ضیائی گرگری
2 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
آی لار داداش زاده
11 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
الهه عبدالهی
10 آزمون (2غیبت )
4 سال
الهام عبداله زاده
9 آزمون (2غیبت )
4 سال
معصومه صداقتی گرگری
10 آزمون (2غیبت )
4 سال
آیدا معماری گرگری 4 سال
آیدا کاشفی گرگری 4 سال
مریم علیپور
8 آزمون (1غیبت )
4 سال
زهرا شاهورن
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هانیه جمشیدی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
الهام یاری هلق
6 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا قاسمی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شبنم صالحی
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
رقیه رادپور
9 آزمون (2غیبت )
3 سال
صبا خلفی
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
معصومه حسین زاده
10 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه مظفری
10 آزمون (1غیبت )
3 سال
اسرا علیزاده
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نازنین یگانه علمداری 2 سال
فاطمه بیرامی 2 سال
مریم بختیاری علمداری 2 سال
مهسا غلامی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اسماء زرعی
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
کوثر یوسف پور
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ساناز صفرخانلو
9 آزمون (1غیبت )
امسال
اسرا گل الی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه تقوی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
حانیه اسماعیلی
10 آزمون (1غیبت )
امسال
شلاله حسن خانی امسال
معصومه مقنی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم ابراهیمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمیرا طاحونی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال