سمیرا حمیدی - پشتیبان

سمیرا حمیدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سمیرا حمیدی - پشتیبان از عجب شیر

تعداد دانش آموزان 90 نفر، در گروه يازدهم تجربي , يازدهم علوم انسانى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 16 21 آشنایی دانش آموزان با مبحث قانون کولن
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 16 22 آشنایی بیشتر دانش آموزان با مبحث قانون کولن
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 17 29 آشنایی بیشتر دانش آموزان با مبحث کولن
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 17 35 آشنایی بیشتر دانش آموزان با مسائل فصل اول
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 21 53 آشنایی بیشتر دانش آموزان با برایند نیرو های الکتریکی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 22 60 آشنایی بیشتر دانش آموزان با سوالات تشریحی کتاب درسی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 26 61 آشنایی بیشتر دانش آموزان با میدان الکتریکی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 26 65 آشنایی بیشتر دانش آموزان با مبحث میدان الکتریکی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 35 106 آشنایی بیشتر دانش آموزان با ویژگی های خطوط میدان الکتریکی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 35 113 آشنایی بیشتر دانش آموزان با ویژگی های خطوط میدان الکتریکی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا کوهی
20
10 آزمون (2غیبت )
6 سال
مهسا منافی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نفیسه زنده دل
19.93
9 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
محدثه محمدی
19.9
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه عبدالهی اقدم
19.86
9 آزمون (1غیبت )
6 سال
آیدا خدائی فر
19.85
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
ثنا کاظمی
19.8
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهسا نصری
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه شعبانی
19.72
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
رایحه امامی
19.7
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
نگین آشنائی
19.7
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرنیا مدنی
19.7
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا نورمحمدی
19.7
2 آزمون (1غیبت )
امسال
شقایق مسیب زاده
19.7
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا ابراهیمی
19.66
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهتا محمدی
19.65
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
کوثر احدی
19.65
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثنا صفری
19.65
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا آفتاب سوار
19.63
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم صمیمی
19.55
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پریا مظلمی زاده
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
زهرا قاسم زاده
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثمین شیرزاد
19.5
3 آزمون (1غیبت )
امسال
آیلار کفاشی
19.46
2 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم اشرفیان
19.43
3 سال
مینا آقایاری
19.43
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کوهی
19.34
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه صلحی
19.3
امسال
ثمین عین پرست
19.25
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثنا صدقی
19.22
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ثنا فایقی
19.22
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده پینار بیضاء
19.2
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آیدا مرادی
19.18
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
سارا مرادی
19.14
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
اسراء عینی اسکوئی
19.08
امسال
محدثه جهانی
19.07
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا جلالی رومی
19
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
آیناز روحی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هانیه کشاورزی
18.99
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهسا رمضانی
18.95
11 آزمون (1غیبت )
5 سال
زهرا طالبی
18.93
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
هانیه عبدی
18.86
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسراء شایان فر
18.84
9 آزمون (2غیبت )
امسال
فائزه رحمی بولالو
18.8
4 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فاطمه غنی دل
18.8
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
لیلا الهامی
18.76
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم سعیدیان
18.75
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قانعی
18.72
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا نامدار
18.66
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماء رجبی
18.64
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
نگین محمدی
18.64
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین صمدزاده
18.59
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آیدا عبدی
18.54
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یگانه ملک پور
18.5
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
مریم فدائی
18.5
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه ناظمی
18.46
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم فریادی
18.26
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رویا بری
18.2
امسال
لعیا انگوری
18.09
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا صبحی
18.09
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مریم رزاقی
18.04
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مریم امهرسفند
18
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
محدثه جبارزاده
18
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا شهناز
18
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
فاطمه پورحسین
18
8 آزمون (1غیبت )
امسال
صفا قائمی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده سعیدی
18
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا آسمانی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا شیرزادی
18
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه زبرجد
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نورمحمدی امسال
آیناز کفاشی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده فاطمه میرمحمدی اقدم
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا شادی
9 آزمون (2غیبت )
امسال
نگین آل هاشمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه امیرعلیزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا عباسیان
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا حاجی عباسی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه آذرنژاد
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اروجی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تینا طلوعی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا اشرفی
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
سارا فرخی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه نامدار
5 آزمون (1غیبت )
6 سال
محدثه سلطانی
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
مریم غفاری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسما صادقی امسال
پریسا بدری
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهسا ادیب
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال