سمیرا حمیدی - پشتیبان

سمیرا حمیدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سمیرا حمیدی - پشتیبان از عجب شیر

تعداد دانش آموزان 91 نفر، در گروه يازدهم تجربي , يازدهم علوم انسانى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 62 271 آشنایی با مبحث نسبت و تناسب
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 62 272 آشنایی با مبحث نسبت و تناسب
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 62 273 آشنایی با مبحث قضیه تالس
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 62 274 آشنایی با مبحث قضیه تالس
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 71 309 آشنایی با مبحث تشابه مثلث های قایم الزاویه
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 71 310 آشنایی با مبحث تشابه مثلث های قایم الزوایه
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 71 316 آشنایی با مبحث حالت دوم تشابه مثلث ها
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 72 319 آشنایی با مبحث حالت سوم تشابه مثلث ها
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 72 320 آشنایی با مبحث حالت سوم تشابه مثلث ها
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 80 361 آشنایی با سوالات پیمانه ای فصل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا کوهی
20
6 سال
مهسا منافی
20
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
نفیسه زنده دل
19.93
11 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
محدثه محمدی
19.9
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه عبدالهی اقدم
19.86
10 آزمون (2غیبت )
6 سال
آیدا خدائی فر
19.85
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
ثنا کاظمی
19.8
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهسا نصری
19.79
8 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه شعبانی
19.72
13 آزمون (1غیبت )
3 سال
رایحه امامی
19.7
2 سال
نگین آشنائی
19.7
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرنیا مدنی
19.7
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا نورمحمدی
19.7
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شقایق مسیب زاده
19.7
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا ابراهیمی
19.66
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهتا محمدی
19.65
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
کوثر احدی
19.65
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثنا صفری
19.65
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا آفتاب سوار
19.63
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم صمیمی
19.55
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پریا مظلمی زاده
19.5
2 آزمون (2غیبت )
7 سال
زهرا قاسم زاده
19.5
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثمین شیرزاد
19.5
5 آزمون (1غیبت )
امسال
آیلار کفاشی
19.46
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم اشرفیان
19.43
3 سال
مینا آقایاری
19.43
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کوهی
19.34
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه صلحی
19.3
امسال
ثمین عین پرست
19.25
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثنا صدقی
19.22
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ثنا فایقی
19.22
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده پینار بیضاء
19.2
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آیدا مرادی
19.18
11 آزمون (2غیبت )
2 سال
سارا مرادی
19.14
7 آزمون (1غیبت )
3 سال
اسراء عینی اسکوئی
19.08
2 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه جهانی
19.07
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا جلالی رومی
19
3 سال
آیناز روحی
19
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه مردی
19
امسال
هانیه کشاورزی
18.99
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهسا رمضانی
18.95
12 آزمون (2غیبت )
5 سال
زهرا طالبی
18.93
12 آزمون (1غیبت )
2 سال
هانیه عبدی
18.86
4 آزمون (1غیبت )
امسال
اسراء شایان فر
18.84
11 آزمون (2غیبت )
امسال
فائزه رحمی بولالو
18.8
5 آزمون (1غیبت )
6 سال
فاطمه غنی دل
18.8
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
لیلا الهامی
18.76
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم سعیدیان
18.75
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه قانعی
18.72
3 آزمون (1غیبت )
امسال
کیمیا نامدار
18.66
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماء رجبی
18.64
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
نگین محمدی
18.64
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین صمدزاده
18.59
13 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آیدا عبدی
18.54
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یگانه ملک پور
18.5
8 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
مریم فدائی
18.5
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه ناظمی
18.46
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم فریادی
18.26
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رویا بری
18.2
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لعیا انگوری
18.09
5 آزمون (2غیبت )
3 سال
زهرا صبحی
18.09
13 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مریم رزاقی
18.04
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مریم امهرسفند
18
4 سال
محدثه جبارزاده
18
6 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا شهناز
18
12 آزمون (2غیبت )
3 سال
فاطمه پورحسین
18
10 آزمون (1غیبت )
امسال
صفا قائمی
18
6 آزمون (1غیبت )
امسال
مائده سعیدی
18
6 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا آسمانی
18
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا شیرزادی
18
4 آزمون (2غیبت )
امسال
محدثه زبرجد
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نورمحمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیناز کفاشی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده فاطمه میرمحمدی اقدم
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا شادی
11 آزمون (2غیبت )
امسال
نگین آل هاشمی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه امیرعلیزاده
6 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا عباسیان
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا حاجی عباسی
12 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه آذرنژاد
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اروجی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
تینا طلوعی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب فائقی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا اشرفی
5 آزمون (2غیبت )
3 سال
سارا فرخی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه نامدار
6 آزمون (2غیبت )
6 سال
محدثه سلطانی
7 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
مریم غفاری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسما صادقی
2 آزمون (2غیبت )
امسال
پریسا بدری
12 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهسا ادیب
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال