فرزانه ضیائی - پشتیبان

فرزانه ضیائی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فرزانه ضیائی - پشتیبان از زرین شهر

تعداد دانش آموزان 82 نفر، در گروه يازدهم تجربي , تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 15 56 سوالات که نیاز به دقت به نکات کوچک دارد سوال مهم
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 9 12 سوال چالشی که احتمال اشتباه دانش اموز زیاد است
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 9 15 سوال که نیاز به دقت دارد و جزء سواات دام اموزشی
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 13 42 سوال که باید حالت ترکیبی پاسخ داد
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 17 71 سوال مهم و دشوار
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 19 87 سوال دام اموزشی
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 21 100 سوال چالشی
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 29 144 سوال مهم و دشوارتر
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 22 106 سوال مربوط به خازن که اکثر دانش اموزان دچار اشتباه میشوند
سه سطحی فیزیک (2) یازدهم تجربی 20 92 سوال دشوار و چالشی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهراسادات موسویان
20
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
معصومه پورتقی
19.95
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
حمیده رحمانی
19.93
7 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا نقدی سده
19.9
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
غزل صفدریان
19.9
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
ستاره ایزدی
19.83
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
سارا کریم زاده
19.8
10 آزمون (1غیبت )
امسال
یگانه گنجیان ریزی
19.78
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یگانه یزدانی
19.77
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آناهیتا عابدیان
19.72
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارا صالح پور
19.67
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حدیث قربانی
19.62
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ساراسادات سیدمحمودیان
19.54
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فائزه سلیمیان ریزی
19.54
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین نقدی سده
19.54
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه قاسمی ورنامخواستی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه خاشعی
19.48
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
ملیکا ندافی قهنویه
19.46
11 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب بیگی
19.41
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارا سلیمی
19.4
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم کوراوند
19.31
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگار کرباسیان ورنامخواستی
19.3
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه حسینی سده
19.3
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سحر ادیبی سده
19.3
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عسل حقانی
19.3
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه سادات موسوی
19.3
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدیه سلیمیان ریزی
19.3
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
عارفه عباس زاده لوائی
19.27
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
مائده کریمی بیستگانی
19.25
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا دهقانی چم پیری
19.25
9 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه محتشم
19.2
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
غزل طهماسبی برجوئی
19.06
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه شهریاری کله مسیحی
19.04
10 آزمون (1غیبت )
امسال
الهه زارعین
19.02
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نرگس اسماعیلی چمگردانی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه سلیمیان ریزی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
بهاره عابدینی
19
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیس فرهمند
19
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
ساجده جانمی
19
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
عارفه طوقانی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هانیه قاسمی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ژیلا حاجی پور
18.97
9 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم ضیایی
18.96
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ستایش ابوالحسنی
18.92
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
سارا کیانی
18.84
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ریحانه علیرضایی دیزیچه
18.7
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا علیرضایی
18.7
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا حیدری حسن آبادی
18.67
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه جلالی ورنامخواستی
18.66
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبیناسادات سیدهاشمی ریزی
18.59
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محبوبه مختاریان ریزی
18.5
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
مریم سلیمانی راد
18.5
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه توانگر ریزی
18.47
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا مشایخی
18.4
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
محدثه رمضانی چم علیشاهی
18.4
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سبکتکین
18.38
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
مینا سلیمانیان
18.37
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا موذنی
18.35
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه هادی منش
18.33
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهره بیگی
18.3
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا همتی برام
18.23
10 آزمون (1غیبت )
4 سال
لادن سلیمیان ریزی
18.23
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دهقانی قلعه قاسمی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
الهام سادات موسوی
18
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم سادات سیدهاشمی ریزی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگین صفائیان ریزی
18
10 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه نقدی سده امسال
فاطمه نظری نوگورانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس ربیعی صادق آبادی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مائده بهشتی
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
یگانه مرتضی نژاد
9 آزمون (1غیبت )
امسال
فایزه قاسمی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه نوروزیان ریزی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
راضیه طغیانی ریزی 2 سال
زهرا حیدری
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
ریحانه معتمدی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه کرمی ورنامخواستی امسال
منا جعفری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
حدیث گودرزی
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اسماء طالبی ریزی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سحر شجاعی برجوئی
10 آزمون (2غیبت )
امسال