زهرا عطایی کچوئی - پشتیبان

زهرا عطایی کچوئی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا عطایی کچوئی - پشتیبان از زرین شهر

تعداد دانش آموزان 49 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , دهم تجربي , تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
سه سطحی زیست دهم 17 47 سوال به صورت شمارشی است و ممکن است باعث اشتباه شود. علاوه بر این درصد پاسخگویی صحیح به این سوال بسیار کم است.
سه سطحی زیست دهم 17 50 قید به کار رفته در جمله نیازمند توجه به جزییات مطلب کتاب می باشد.
سه سطحی زیست دهم 18 51 سوال چالشی است و فعل منفی به کار رفته در صورت سوال ممکن باعث بی توجهی شود.
سه سطحی زیست دهم 18 54 سوال بر اساس شکل کتاب است و جز سوالات دشوار می یاشد.
سه سطحی زیست دهم 18 55 طولانی بودن گزینه های سوال ممکن است باعث حواسپرتی گردد. این سوال جز سوالات دشوار می باشد که درصد پاسخدهی صحیح به آن نسبتا پایین است.
سه سطحی زیست دهم 19 59 سوال با قید شروع شده است که نیاز به توجه و تسلط کافی بر متن کتاب درسی دارد.
سه سطحی زیست دهم 19 64 نحوه متفاوت سوال باعث چالش برانگیزی آن شده است علاوه بر ان جز سوالات دشوارتر می باشد که درصد پاسخگویی صحیح به ان بسیار پایین می باشد
سه سطحی زیست دهم 20 68 سوال چللشی است که نیاز به تسلط دارد علاوه بر این فعل منفی به کار رفته در وسط جمله ممکن است توجه نشود و پاسخ صحیح به سوال داده نشود.
سه سطحی زیست دهم 20 70 سوال بر اساس اناتومی بدن انسان است و به صورت کاملا مفهومی است که با توجه به شکل کتاب می توان به ان پاسخ داد. باتوجه به اینکه جزو سوالات دشوارتر است درصد پاسخگویی صحیح به این سوال نیز پایین است.
سه سطحی زیست دهم 22 81 نوع متفاوت سوال و قیود به کار رفته در جمله نیازمند تسلط و توجه کافی به متن کتاب درسی است.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
یگانه عسکری
20
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محدثه قاسمی کله مسیحی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه الوندی سده
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شادی سلیمیان ریزی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سلحشوری چلویری
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه زارعی چمگردانی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه علی پور چرمهینی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا خواجه گودری
19.98
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه نوروزیان ریزی
19.94
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
نگار سبکتکین
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سوفیا اسدی زاده
19.79
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
فرزانه خواجوی
19.6
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیه حاجت پور
19.57
2 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا کاظمی ورنامخواستی
19.5
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
کیمیا عبداللهی
19.45
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مژگان خاکی بختیاروند
19.39
4 آزمون (1غیبت )
امسال
آزاده کریمی
19.31
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفانه سلیمیان
19.24
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه مرادی صادق آبادی
19.22
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدا رضائیان چمگردانی
19.2
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هدیه براری خلیلی
19.08
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
نرگس مرادی ریزی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارا جعفری ملک آبادی
19
امسال
مطهره کاظمی ورنامخواستی
19
امسال
زهرا شمسی مورکانی
18.81
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه ایزدی زمان آبادی
18.8
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا بهرامی دیزیچه
18.56
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا کرمی چمگردانی
18.56
امسال
یگانه حیدری باغبادرانی
18.34
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا بابائی نوگورانی
18.33
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارا عطایی
18.3
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیدا جمالی فرد
18.03
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مرجان نوری سده
18
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا کرمی ورنامخواستی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر انتظاری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عاطفه کاروانی ریزی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اکرم معتمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اله وردی 3 سال
مرضیه بخشایی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نجمه صالحی
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا ادیبی سده
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محدثه عباسی قلعه قاسمی
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
راضیه خانی ریزی
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا رجبی چمگردانی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
مهرانه بیدکانی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سمانه حقیقی
2 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا دری سده
3 آزمون (2غیبت )
امسال
کوثر رحیمی سده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال