مریم اله دادیان - پشتیبان

مریم اله دادیان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مریم اله دادیان - پشتیبان از فلاورجان

تعداد دانش آموزان 12 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 452 2094 مشابه کنکور است و دانش آموزان باید بر مقایسه ی هورمون ها مسلط با شند
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 761 173 مطالب پایه ی گیاهی را به صورت اهمیت داده و متن را شکل ها ترکیب کرده
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 134 563 شکل کتاب را آورده و آن را ترکیب کرده
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 209 933 مرتبط با شکل کتاب است ومتن رادقیق آورده
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 243 1097 دانش آموز را با کلمات دام دار زیست آشنا کرده

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محدثه کریمی
19.7
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه جعفری کلیشادی
19.63
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار حشمتی
19.6
4 آزمون (2غیبت )
امسال
نگار رهنما فلاورجانی
19
2 سال
زهرا هادیان قهدریجانی
18.75
امسال
زینب کریمی سودرجانی
18.25
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه ابراهیمی
18.06
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا کاظمی دارافشانی
18
2 سال
بهار خراطی
18
امسال
مرضیه آشوری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیثه امینی لارگانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال