علیرضا وکیلی - پشتیبان

علیرضا وکیلی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

علیرضا وکیلی - پشتیبان از فلاورجان

تعداد دانش آموزان 20 نفر، در گروه هشتم , رياضى نظام جديد , نهم , يازدهم رياضي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
عارف اکبری
19.75
10 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدمهدی باقری طادی
19.55
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رضا شریعتی دارگانی
19.5
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین رضائی پاوائی
19.24
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل کریمی کرافشانی
19.23
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمد جعفری طادی
19.23
6 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدرضا کریمی
19.12
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی کاظمی ونهری
19
10 آزمون (2غیبت )
امسال
رسول آقائی سمیرمی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدعلی حسینی
18.5
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیر محمدی
18.45
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد صادق شریفی
18.3
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد جعفری زودانی
18.06
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین آزادی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علی ابراهیمی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی زمانی رارائی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اصغر توکلی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا جعفری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا آشوری دارگانی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا کیانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال