هانیه برزگر - پشتیبان

هانیه برزگر - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

هانیه برزگر - پشتیبان از فلاورجان

تعداد دانش آموزان 32 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , منحصرا زبان , هنر

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سودابه جمشیدی
19.8
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر جمشیدی
19.64
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه محمدی
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساره دهقانی
19.22
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه فرشی زاده
19.13
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم محمدی
19
2 سال
فاطمه حسن زاده کافشانی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب زرگوش
19
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فائزه قاسمی
18.95
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرزانه شیخ
18.87
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه نجفی ریاخونی
18.68
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مائده هدایت
18.6
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس زکی برام
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه امینی لارگانی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر توکلی گارماسه
18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا رشیدی
18
2 سال
ساجده عسکریان
18
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه نصیری
18
11 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا شیخی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم سرلکی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا کمالی شرودانی
18
امسال
مرضیه آشوری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهشید عشوری
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا مختاری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه جمالپوری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا موذنی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سقائی زفره
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساجده هاشمی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا امینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شاهنظری
10 آزمون (2غیبت )
امسال
طیبه کریمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال