قرارداد مشاور اسپادانا - پشتیبان

قرارداد مشاور اسپادانا - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

قرارداد مشاور اسپادانا - پشتیبان از اصفهان

كارشناسى
تعداد دانش آموزان 47 نفر، در گروه رياضى نظام جديد , تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار ریاضی پنجم 53 101 اندازه گیری
پرتکرار ریاضی پنجم 53 100 تشخیصی
پرتکرار ریاضی پنجم 55 41 اندازگیری
پرتکرار ریاضی پنجم 51 94 اندازگیری
پرتکرار ریاضی پنجم 49 90 تقارن
پرتکرار ریاضی پنجم 49 87 تقارن مرکزی
پرتکرار ریاضی پنجم 49 89 تشخیصی
پرتکرار ریاضی پنجم 47 83 تقارن محوری
پرتکرار ریاضی پنجم 47 85 چالشی
پرتکرار ریاضی پنجم 46 83 تشخیصی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ترانه گلستانی
19.98
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا نرگس خانی
19.86
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیس ضیائی
19.83
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تارا افشار پور
19.82
امسال
سارا سهرابی
19.75
امسال
سارا معمار امامیه
19.72
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه توسلی
19.67
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا روشنگران
19.66
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریناز فلسفیون
19.65
امسال
پرنیان طاهری
19.62
امسال
مانا میناکاری
19.54
امسال
الهام یزدخواستی
19.5
امسال
آیدا ناظم
19.49
امسال
نسیم کاشانی
19.43
امسال
ساناز رحیمی
19.4
امسال
مدیسا فدوی
19.39
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا تاج
19.19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهار انوشا
19.06
امسال
حریر حشمتی
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرانه براتی مهیاری
19
امسال
نگار بکتاش
19
امسال
سیده شیما سادات
19
امسال
مه گل نیک نژادی
19
امسال
طناز جلیلی پایدار
19
امسال
نیلوفر فهامی
18.89
امسال
مبینا اسکندری
18.81
امسال
ملیکاسادات میر
18.79
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رها دارویی
18.37
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عسل شیرانی
18.37
امسال
ستایش طاهری
18.25
امسال
شیرین بت شکن
18.16
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیکی برازنده
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا ایلیا امسال
نگین خداپرست امسال
مهرانه صادقی امسال
فاطمه سلیمانی امسال
نرگس سادات میرهندی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
درسا زمانی امسال
آرمیتا حیدر پناه امسال
انوشا فاطمی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا مرادی امسال
بهناز کریمی امسال