قرارداد مشاور اسپادانا - پشتیبان

قرارداد مشاور اسپادانا - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

قرارداد مشاور اسپادانا - پشتیبان از اصفهان

تعداد دانش آموزان 56 نفر، در گروه رياضى نظام جديد , تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار ریاضی پنجم 53 101 اندازه گیری
پرتکرار ریاضی پنجم 53 100 تشخیصی
پرتکرار ریاضی پنجم 55 41 اندازگیری
پرتکرار ریاضی پنجم 51 94 اندازگیری
پرتکرار ریاضی پنجم 49 90 تقارن
پرتکرار ریاضی پنجم 49 87 تقارن مرکزی
پرتکرار ریاضی پنجم 49 89 تشخیصی
پرتکرار ریاضی پنجم 47 83 تقارن محوری
پرتکرار ریاضی پنجم 47 85 چالشی
پرتکرار ریاضی پنجم 46 83 تشخیصی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ترانه گلستانی
19.98
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا نرگس خانی
19.86
6 آزمون (2غیبت )
امسال
مهدیس ضیائی
19.83
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تارا افشار پور
19.82
6 آزمون (2غیبت )
امسال
نازنین کامران
19.77
امسال
سارا سهرابی
19.75
7 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا معمار امامیه
19.72
6 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه توسلی
19.67
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا روشنگران
19.66
6 آزمون (2غیبت )
امسال
پریناز فلسفیون
19.65
امسال
پرنیان طاهری
19.62
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مانا میناکاری
19.54
7 آزمون (1غیبت )
امسال
الهام یزدخواستی
19.5
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نگین سلیمانی
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا ناظم
19.49
7 آزمون (1غیبت )
امسال
نسیم کاشانی
19.43
6 آزمون (2غیبت )
امسال
ساناز رحیمی
19.4
2 آزمون (2غیبت )
امسال
مدیسا فدوی
19.39
6 آزمون (2غیبت )
امسال
نیکی عمادی
19.33
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا تاج
19.19
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهار انوشا
19.06
7 آزمون (1غیبت )
امسال
حریر حشمتی
19
6 آزمون (2غیبت )
امسال
مهرانه براتی مهیاری
19
7 آزمون (1غیبت )
امسال
نگار بکتاش
19
امسال
سیده شیما سادات
19
6 آزمون (2غیبت )
امسال
مه گل نیک نژادی
19
6 آزمون (2غیبت )
امسال
طناز جلیلی پایدار
19
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فرناز مهین پرور
18.97
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر فهامی
18.89
امسال
مبینا اسکندری
18.81
6 آزمون (2غیبت )
امسال
ملیکاسادات میر
18.79
6 آزمون (2غیبت )
امسال
پریسا تسلط
18.71
امسال
نازنین آخوندی
18.7
5 آزمون (1غیبت )
امسال
رها دارویی
18.37
7 آزمون (1غیبت )
امسال
عسل شیرانی
18.37
امسال
ستایش طاهری
18.25
6 آزمون (1غیبت )
امسال
شیرین بت شکن
18.16
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیکی برازنده
18
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا ایلیا
18
6 آزمون (2غیبت )
امسال
نگین خداپرست
18
5 آزمون (2غیبت )
امسال
محدثه حب علی
18
6 آزمون (1غیبت )
امسال
مهرانه صادقی
18
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم مسیبی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزل حصمیان
18
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مائده فرهنگ امسال
فاطمه سلیمانی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
نرگس سادات میرهندی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه قلیجانی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
درسا زمانی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
آرمیتا حیدر پناه امسال
انوشا فاطمی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
مرجان رمضانی زاده
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا مرادی امسال
فریماه تفنگ ساز امسال
بهناز کریمی امسال