نیلوفر شریعتی - پشتیبان

نیلوفر شریعتی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

نیلوفر شریعتی - پشتیبان از اصفهان

تعداد دانش آموزان 33 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم تجربي , دهم رياضى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 107 483 آزمون کانون_30آذر 97
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 109 508 ازمون کانون6بهمن96
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 110 516 ازمون کانون1دی96
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 113 532 ازمون کانون23شهریور97
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 115 561 ترکیبی
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 116 570 ازمون کانون7فروردین97
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 124 600 ازمون کانون17اذر96
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 128 621 ترکیبی-سراسری تجربی84
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 131 641 ترکیبی
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 132 660 ترکیبی-ازمون کانون91

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
آزیتا سپهری
20
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدیه رمضانی شریف ابادی
20
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سبا صادقی
20
2 آزمون (1غیبت )
امسال
گلناز شاه سیاهی
19.95
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم نظری
19.93
4 آزمون (1غیبت )
امسال
کوثر گلی زاده
19.88
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه واعظ زاده
19.88
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عسل بدیعی گورتی
19.83
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
منصوره سادات شاهی
19.83
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا سپیانی
19.83
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دنیا ناظمی
19.8
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا ربانی
19.76
امسال
حدیثه حسین آقاشریف
19.64
14 آزمون (2غیبت )
3 سال
ریحانه مهدوی
19.6
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه کامران نژاد
19.58
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین اسماعیلی
19.57
15 آزمون (1غیبت )
5 سال
کبری شهیدی
19.56
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش قیصری
19.5
4 آزمون (2غیبت )
امسال
حدیثه صفدریان
19.45
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
راضیه چراغی
19.4
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه زهرا طالبی
19.36
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم حسین احمدی بامیری
19.28
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اسکندری
19.05
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مانا منعمیان
18.81
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیانا جعفری
18.75
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهره جلیلی فر
18.55
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سادات فاطمی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرنیا دهقانی
18
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا داوری
18
3 آزمون (2غیبت )
امسال
کیمیا دوامی 2 سال
شایسته شمس
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیده کلانتری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال