آرزو ایمانی - پشتیبان

آرزو ایمانی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

آرزو ایمانی - پشتیبان از اصفهان

علوم سياسى
تعداد دانش آموزان 10 نفر، در گروه پنجم دبستان , چهارم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان ششم دبستان 139 449 سوال مفهومی
تابستان ششم دبستان 139 448 مفهومی
تابستان ششم دبستان 139 450 گمراه کننده
تابستان ششم دبستان 138 444 مفهومی
تابستان ششم دبستان 138 445 مفهومی
تابستان ششم دبستان 138 446 مفهومی
تابستان ششم دبستان 138 447 مفهومی
تابستان ششم دبستان 137 441 مفهومی
تابستان ششم دبستان 137 442 مفهومی
تابستان ششم دبستان 137 443 مفهومی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
عسل طاهری
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه زهرا خدابخشی
6 آزمون (1غیبت )
4 سال
نگار کریمیان
6 آزمون (1غیبت )
4 سال
سارینا ایزدی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آنیسا چلونگر
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مهشاد جمشیدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فوژان رشیدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
راضیه باقری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال