مهسا کشاورز - پشتیبان

مهسا کشاورز - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهسا کشاورز - پشتیبان از اصفهان

تعداد دانش آموزان 53 نفر، در گروه يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 93 436 منطبق بر کتاب درسی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 93 438 مفهومی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 440 96 مفهومی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 97 443 تسلط بر زیست تصویری
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 102 461 مفهومی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 105 483 منطبق بر کتاب درسی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 108 508 ترکیبی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 113 522 مفهومی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 118 526 تسلط بر زیست تصویری
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 122 554 منطبق بر کتاب درسی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سونیا سید صالحی
20
5 سال
زهرا ادیبی
20
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
یسنا سادات میراحمدی
20
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
سارا نیکبخت
20
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
یگانه امینی
20
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
شیدا طاهری
20
2 سال
لاوین دوکوهی
20
13 آزمون (2غیبت )
2 سال
نیایش زندیه
20
7 آزمون (1غیبت )
امسال
آناهیتا ملااحمدی
19.98
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فروغ جوزدانی
19.95
14 آزمون (2غیبت )
امسال
مبینا احمدی فرد
19.93
3 سال
مینا امینائی
19.92
3 سال
حدیث صادقیه
19.86
امسال
ملیکاسادات جمدی
19.84
2 سال
نیایش نوروزی
19.83
13 آزمون (2غیبت )
2 سال
صبا فروزان
19.78
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
صبا ابوطالبی
19.77
7 آزمون (1غیبت )
امسال
ملینا فرودستان
19.74
14 آزمون (2غیبت )
امسال
تینا مرادی
19.71
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارینا حمصیان
19.68
امسال
فاطمه بومه
19.67
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
سارا جدیدی
19.6
8 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه رستاقی
19.51
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه براتی
19.49
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه ویسی
19.45
3 سال
نگار مفتخریان
19.39
15 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه پورمند
19.37
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهام تیموری
19.3
9 آزمون (2غیبت )
امسال
آندریا گلستانیان
19.16
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر خدابخشی
19.03
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب زبان دان
19.01
12 آزمون (2غیبت )
امسال
سیده شمیم شریف
19
14 آزمون (2غیبت )
3 سال
زهرا علیرضایی
19
امسال
آیناز رئیس زاده
19
2 آزمون (2غیبت )
امسال
بهار مشایخ
18.96
3 سال
ملیکا ادیبان فر
18.94
14 آزمون (2غیبت )
امسال
یگانه سلمانیان
18.89
امسال
نوشین استکی
18.72
14 آزمون (1غیبت )
امسال
نگین تیموری
18.66
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه پیراینده
18.57
12 آزمون (2غیبت )
امسال
فائزه پزشکی
18.47
4 آزمون (2غیبت )
امسال
مائده یقین
18.35
5 آزمون (2غیبت )
امسال
حنانه سالک
18.04
امسال
نگار بدیعی
18
15 آزمون (1غیبت )
امسال
کیانا کیانی
18
امسال
عاطفه خوش اخلاق
18
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مدیا نیک بخش
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا خاشعی
14 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا کریمی
12 آزمون (2غیبت )
2 سال
کیمیا عظیمی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مهشاد پرچمی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه پیر علی
11 آزمون (1غیبت )
امسال