مهسا کشاورز - پشتیبان

مهسا کشاورز - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهسا کشاورز - پشتیبان از اصفهان

کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي آزاد اسلامي واحد فلاورجان
تعداد دانش آموزان 30 نفر، در گروه يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دهم تجربی 103 502 مفهومي
تابستان دهم تجربی 103 507 تسلط بر متن كتاب
تابستان دهم تجربی 103 508 مفهومي
تابستان دهم تجربی 103 509 آموزشي
تابستان دهم تجربی 103 510 مفهومي
تابستان دهم تجربی 103 511 تسلط بر متن كتاب
تابستان دهم تجربی 103 512 مفهومي
تابستان دهم تجربی 103 513 آموزشي
تابستان دهم تجربی 103 514 تسلط بر متن كتاب
تابستان دهم تجربی 104 515 آموزشي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا ادیبی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یسنا سادات میراحمدی
20
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سارا نیکبخت
20
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
شیدا طاهری
20
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
لاوین دوکوهی
20
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
فروغ جوزدانی
19.95
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا امینائی
19.92
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
ملیکاسادات جمدی
19.84
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
نیایش نوروزی
19.83
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
صبا فروزان
19.78
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سارینا حمصیان
19.68
4 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه بومه
19.67
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محدثه رستاقی
19.51
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه براتی
19.49
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار مفتخریان
19.39
5 آزمون (1غیبت )
امسال
آندریا گلستانیان
19.16
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب زبان دان
19.01
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده شمیم شریف
19
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
درسا قنادیان
19
4 سال
بهار مشایخ
18.96
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
ملیکا ادیبان فر
18.94
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نوشین استکی
18.72
4 آزمون (1غیبت )
امسال
الناز خیرخواه
18.57
5 آزمون (1غیبت )
امسال
ریحانه پیراینده
18.57
4 آزمون (2غیبت )
امسال
ریحانه قدرتی پور
18.5
امسال
نگار بدیعی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا خاشعی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا کریمی
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه پیر علی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال