مریم رضایی - پشتیبان

مریم رضایی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مریم رضایی - پشتیبان از اصفهان

کارشناسي مديريت بيمه تمام وقت -انسانی 2 دهاقان
تعداد دانش آموزان 16 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم

فایل های آموزشی پشتیبان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان چهارم تجربی 5 31 ساقه رونده افقی
کتاب تابستان چهارم تجربی 5 33 روش کشت بافت از یاخته
کتاب تابستان چهارم تجربی 5 34 خم شدن دانه رست در پاسخ
کتاب تابستان چهارم تجربی 6 36 تشکیل پرتقالهای بدون دانه
کتاب تابستان چهارم تجربی 6 37 افزایش میزان اکسین
کتاب تابستان چهارم تجربی 6 38 گیاه داودی
کتاب تابستان چهارم تجربی 6 40 گلهایی که توسطخفاش ها گرد افشانی میشوند
کتاب تابستان چهارم تجربی 8 56 ضخامت پوست درگیاهان تک لپه ای
کتاب تابستان چهارم تجربی 8 58 سرخس ارسینیک مادهای سمی
کتاب تابستان چهارم تجربی 8 59 خروج اب از بین یاخته های نگهبان

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
رویا حقیقی
20
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
صبا بلوچستانی
19.9
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نگار صیامی
19.83
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
لیلا خاکی
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سوگند بیابانگرد
19.72
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه سلحشوری
19.54
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
گلسا بحریه
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ستایش گرک یراقی
19.46
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهتاب احمدی
19.2
5 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
فروز فاضل
19
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
یاسمینا کاویانی فر
18.6
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا دهقانی
18.3
5 آزمون (1غیبت )
امسال
هانیه حسنی
18.2
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
افروز گیاهچین
4 آزمون (2غیبت )
امسال
ندا سعدانی امسال
ملیکا مختاریان
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال