محبوبه مزدباف - پشتیبان

محبوبه مزدباف - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

محبوبه مزدباف - پشتیبان از شوشتر

تعداد دانش آموزان 34 نفر، در گروه نهم , هشتم , هفتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
كتاب كار ریاضی هشتم 12 19 تشخیص اعداد اول
كتاب كار ریاضی هشتم 16 16 اتنخاب اعداد مرکب
كتاب كار ریاضی هشتم 19 12 اعدادی که نسبت به هم اولند
كتاب كار ریاضی هشتم 23 21 ب م م اعداد
كتاب كار ریاضی هشتم 24 21 انتخاب اعداد اول از طریق غربال
كتاب كار ریاضی هشتم 32 12 اعداد گویا
كتاب كار ریاضی هشتم 31 23 ضرب اعداد گویا
كتاب كار ریاضی هشتم 26 12 تقسیم اعداد گویا
كتاب كار ریاضی هشتم 37 17 تمرین زیاد
كتاب كار ریاضی هشتم 15 3 تکرار

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
کیانا کیانی نسب
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مبینا ماهی پور
20
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نگار روحانی نژاد
20
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیناز قربانی
20
11 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه بابا احمدی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهار زالی کاهکش
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه سلیمانفر
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یگانه محمدی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
گلناز چراغی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه لاله زاری
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطیما تقی پور
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صدف منجزی
20
4 آزمون (1غیبت )
امسال
کیانا کیارسی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث مطهری نژاد
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیلا ابراهیمی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا ناصری
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رضایی مقدم
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساجده رضایی گماری
20
امسال
ساینا عطایی نیا
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه خوبی
19.98
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده زهرا صالحی قلعه سفید
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمینا بافنده زاده
19.93
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا سامی
19.86
امسال
مبینا مرادی گله
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صنم حسنکی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه پوست آشکن
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه طریقت امسال
کوثر کاوه نژاد
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر افروزی زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا صفرزاده
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارینا ابراهیمی زاده امسال
عسل آل کلی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پرنیا بهزادی فر
4 آزمون (1غیبت )
امسال