نسترن محمودی - پشتیبان

نسترن محمودی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

نسترن محمودی - پشتیبان از شوشتر

تعداد دانش آموزان 70 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 42 181 دوره تناوب توابع مثلثات=ی
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 42 189 دوره تناوب مثلثاتی
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 50 231 تابع تانژانت و ویژگی های آن
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 50 238 تابع تانژانت و ویژگی های آن
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 53 251 روابط مجموع و تفاضل سینوس وکسینوس
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 54 257 تانژانت ونتایج آن
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 58 275 معادلات ساده مثلثاتی و تعمیم آن
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 59 289 تبدیل معادله به یک معادله جبری
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 60 307 معادلات قابل تبدیل به معدله جبری
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی 61 315 حل معادلات به کمک اتحادهای مثلثاتی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
نیایش ابراهیمیان
20
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
مولود فردی نژاد
20
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم فردی نژاد
20
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
رقیه طاهری
20
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کیمیا تورنگ
20
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم بلیوند پور
20
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
راحیل کرم پور
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مژگان کاووسی زاده
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایلناز وطن خواه
20
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا مقامی کیا
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن مطوفی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسرین مقامی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهاره بخشی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سوگند کهوازی زاده
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طناز پنبه دانه زاده
19.97
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
غزال ابول زاده
19.95
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه پور باغبان
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
راحله ماهان پور
19.95
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم بابایی
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکورا چراغی
19.95
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه چراغ پور
19.95
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دینا رشیدیان
19.94
امسال
آیدا مرادی
19.92
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حسنی
19.91
6 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم قدیری کیا
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه چعب
19.9
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه عبادیان
19.89
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین گل بهار
19.86
10 آزمون (1غیبت )
امسال
نگین جباری
19.86
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مونس حیدری کایدان
19.78
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
کیانا راشدی
19.76
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه بهداروند
19.75
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیده فاطمه الهی دوست
19.75
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا جعفری
19.72
12 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فاطمه جاسم زاده
19.7
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا کریمی
19.63
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا مهری
19.62
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
نازنین قناد
19.6
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه میثاقیان
19.58
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا زاهدی نسب
19.57
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آسیه بهاری
19.5
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا فرجی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکیلا عبدالهی آرپناهی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا مراد زاده
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهار مرادی
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا کریمی
19.49
3 سال
سپیده جمشیدی
19.42
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسرین بازیاری
19.3
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن بهداروند
19.27
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
گلنار بهداروند
19.22
4 آزمون (1غیبت )
امسال
آتنا محمدی بوری
19.2
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کاظمی
19.15
5 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسمن صادقی
19
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
راضیه رمضانی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریچهر داروغه زیلایی
19
امسال
زهرا امین نژاد
19
3 آزمون (1غیبت )
امسال
هستی خلجی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریسا جبرئیلی
18.9
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه مقامی
18.75
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه خوبی
18.64
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین سادات جعادله
18.45
9 آزمون (2غیبت )
امسال
انیس رعیت پور
18.3
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس سروستانی
18.26
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه رحیمی
18.18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه چهارمحالی
18
3 سال
راضیه علیپور احمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه صباحی
11 آزمون (1غیبت )
امسال
ستایش لاله زاری
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهره صابر زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه محمد زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال