فرزانه زنگنه - پشتیبان

فرزانه زنگنه - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فرزانه زنگنه - پشتیبان از شوشتر

تعداد دانش آموزان 85 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , رياضى نظام جديد , منحصرا زبان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 173 758 ديواره ياخته هاي گياهي
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 173 759 ديواره ياخته هاي گياهي
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 173 760 ديواره ياخته گياهي
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 173 761 ويژگي هاي ديواره ياخته هاي گياهي
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 173 756 پلاسموليز
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 174 768 پلاسموليز
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 174 770 رنگ اميزي سنتي الياف
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 174 772 كارتنوئيدها
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 174 781 كريچه محلي براي ذخيره
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 174 782 كريچه محلي براي ذهيره

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
رضا شاهینی
19.92
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مجتبی علیجانی
19.7
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
رضا عبدالهی آرپناهی
19.58
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهراب کربول زاده
19.5
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مرتضی ابراهیم وند
19.46
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی کاهکش ترکدز
19.41
امسال
عماد ناصری
19.28
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
امین قربانی
19.19
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رئیسی
19.14
10 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد امین سنجری
19
5 سال
ابوالفضل موسایی فر
19
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمد انصاری
19
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
حبیب اسیوند
19
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی فرد محمودی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد علی اعتصامی
19
10 آزمون (2غیبت )
امسال
آرمان هاشمی آرپناهی
18.91
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
رضا باقری
18.86
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مصطفی نعمتی
18.81
11 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر محمد اسنکی پور
18.78
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا جوراب دوز
18.73
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین خزاعیلی
18.68
امسال
مجتبی اکبری علیجانوند
18.65
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عدنان دلفیه
18.56
امسال
فاضل کعب
18.56
10 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین سیاحی
18.4
11 آزمون (1غیبت )
امسال
اشکان ناصری
18.35
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارف علیجانی علیجانوند
18.19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید مجتبی عسکری
18.1
9 آزمون (1غیبت )
امسال
علی مولایی آرپناهی
18.05
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمد امین داروغه
18
5 سال
احسان قربانی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مجتبی مقامی
18
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا کریمی
18
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شایان قنبری
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عباس ریئسی خو
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا مهدی پور
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین جلکانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اشراقی اصل
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا حب علی زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجتبی صفوری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا حسون زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دانیال عبدالهی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا نوروزی زاد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
روح الله احمدی منجزی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عیسی داودی زاد
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمد مهدی قیطاسی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا عشیر
11 آزمون (1غیبت )
امسال
حامد قدم
10 آزمون (2غیبت )
امسال
امیر صابر زاده امسال
سجاد ابول پور
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرشیا الشایی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
بابک کاوس زاده
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل فرهمند
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد حسون زاده
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سروش خدادادی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شهرام خسروی اصل
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهیار علاف زاده شوشتری 2 سال
هومن قنبریان
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد احمدی فر
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی فرج اله چعب
4 آزمون (1غیبت )
امسال
روشن حسینی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
علی ابوالفتحی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوذر رستمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسن نادی زاده
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی بطل
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا مهرابی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین رجبی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مسعود عبدالهی آرپناهی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی دوستی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر ابراهیم وند
3 آزمون (2غیبت )
امسال
فرزاد عبدالهی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین میرزایی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی کریمی
2 آزمون (2غیبت )
امسال
علی مختاری چهاربری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مصطفی پنوری 3 سال
امیررضا گازر
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
دانیال وفادار نژاد
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
میلاد دلاوری
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رضا اسیوند حیدری
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمد امین مومن زاده
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
بهزاد شیر فروش 2 سال
بهنام عبدالهی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد حسن اسماعیلی فر امسال
امیر حسین هوشمند پور
11 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین احسانی فر امسال