نرگس چمن رو - پشتیبان

نرگس چمن رو - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

نرگس چمن رو - پشتیبان از داراب

تعداد دانش آموزان 80 نفر، در گروه دهم تجربي , نهم , دهم رياضى

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
عرفان ارجمند
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهران خواجوی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین اسماعیلی
20
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
علیرضا بهمنی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد نجفی زاده
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدسعید معصومی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد محمدی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدحسن عظیمی نیا
20
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد سعید انصاری
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا خرمدل
20
8 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدرضا صفری
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا کشاورز کوهجردی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل خداکرمی برگانی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی خیاطی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد صالح بابایی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدیاسین بهبودی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا نظری
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید محمد حسین بلاغی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد سعید جباری
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر علی دوستدار
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی کشاورز کوهجردی
20
امسال
سعید ابراهیمی
19.98
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمید ابراهیمی
19.98
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی درستکار
19.98
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی علی پور
19.98
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین نژاد کورکی
19.98
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی راسخی
19.97
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرحسین بنگری
19.95
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید جمشیدی
19.95
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیدرضا نوذری
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل رحیمی بختاجردی
19.93
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدحبیب زمانی
19.93
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا روئیین تن
19.93
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما موحد
19.93
امسال
محمدامین حق دوست
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رضا زارع پور
19.9
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین یعقوبی
19.9
امسال
علی اصغر نظری
19.9
امسال
علیرضا رهبری
19.88
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد امین مرادی
19.88
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین عباسی
19.88
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی قهرمانی
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمد خرم
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا مضیئی
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید ابراهیمی
19.84
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل کریمی مادوانی
19.83
امسال
امیرمحمد کرمی
19.81
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
امیرحسین اجرایی
19.81
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیدرضا علیخواه
19.79
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اصغر نجفی
19.74
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد پارسا رئیسی پور
19.73
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی عبدالله زاده
19.73
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا مخوف
19.67
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی کشاورز
19.66
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد محمدی
19.64
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین صادقی
19.64
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین عقیلی
19.55
6 آزمون (2غیبت )
امسال
علی مهرابی
19.55
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا نوری
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین فریدونی
19.5
4 آزمون (1غیبت )
امسال
رضا بلاغت
19.43
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین لطفی نژاد
19.29
3 آزمون (2غیبت )
امسال
حسین سعادت
19.26
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین لشنی
19.21
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل مرادی
19.2
امسال
محمدامین رعنا
19.16
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین صادقی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسام اسدی
19
3 آزمون (1غیبت )
امسال
احمدرضا رستمی
18.86
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صمد صادقی
18.84
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین قاسم زاده
18.4
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا علائی
18.26
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد مهرپویان
18.05
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین پرویزی
18
امسال
حسن معجوبی
18
امسال
سیدمتین کمانی فرد
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
دانیال خالقی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا کشاورزی امسال
امیر حسین قاسمی امسال
امیر حسین صادقی
4 آزمون (1غیبت )
امسال