مریم فاتحی - پشتیبان

مریم فاتحی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مریم فاتحی - پشتیبان از داراب

تعداد دانش آموزان 95 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , دهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
الهه پورزمان
19.93
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهتاب راسخی
19.89
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سارا فیروز آبادی
19.84
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرناز رمضانی
19.77
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا کهنسال
19.7
2 آزمون (2غیبت )
2 سال
آیدا زینلی
19.66
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه کیانی نژاد
19.66
3 آزمون (1غیبت )
امسال
نسیم زارع
19.61
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هدیه علمدار
19.6
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مه تا عبدالهی
19.49
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا رستمی
19.38
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه آبسالان
19.26
4 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
کیمیا خرم
19.2
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
ریحانه نمازی دارابی
19.2
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مریم پورعابد
19.18
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه سقایی طلب
19.18
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده حمیده حسینی دریمی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
حمیده شجاع
19
8 آزمون (2غیبت )
4 سال
فاطمه کاظمی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شیما عباسی
19
2 سال
فاطمه رضایی
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا قاسمی
18.97
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فهیمه سلیمانی تبار
18.97
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین دیندارلو
18.96
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه چشم پوش
18.88
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مدینه بهرامیان
18.87
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پانیذ احمدی
18.85
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهسا منتظری
18.84
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مریم عباسی
18.76
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه عسکری
18.67
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه اکبری
18.61
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیرین کاوه
18.51
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر دهقان
18.46
2 آزمون (2غیبت )
امسال
مرضیه دهقانی
18.45
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده فاطمه موسوی زادگان
18.36
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
رها رحیمی
18.29
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه غلامپور
18.25
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده اقدس حسینیان
18.23
3 سال
زهرا خدابنده
18.23
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه هوشیار
18.16
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه رامباد
18.11
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ساره فرجام
18
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
عاطفه دهقان
18
2 آزمون (1غیبت )
4 سال
زهرا طالبی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
کیمیا کهن سال
18
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا تاجی نژاد
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین پارسا
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سکینه ریحانی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه خرمدل
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هانیه رضائی
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
فاطمه شجاع
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم غلباش
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیده غزل مجتبوی
2 آزمون (2غیبت )
3 سال
مریم علی پور مکی آبادی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا مناجاتی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه عباسی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده فاطمه موسوی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه بارانی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
شهرزاد چمن سرا
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا وثوقی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کوثر نوابی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رها باقری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سولماز قبادی پور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جعفری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه فتحی امسال
معصومه وفامنش
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا احمدپور
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرشته سالاری امسال
زینب نوروزی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم نظری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ناهید بهروزی نسب
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
عهدیه حمزوی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه موحد
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه کاوه
2 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا بشارت
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس خواجوی 4 سال
فاطمه بهمنی دریمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حسن پور
6 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه سلیمانی شیری
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نگین رضائی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شیما پاباغی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فهیمه شجاع
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سیاره
2 آزمون (1غیبت )
امسال
نگین دهقانی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه جاوید پور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا لطفی 5 سال
زهره جمشیدی 2 سال
زهرا جمشیدی 2 سال
متینا رفیعی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کشاورز کوهجردی
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال