لیلا ارضایی - پشتیبان

لیلا ارضایی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

لیلا ارضایی - پشتیبان از داراب

تعداد دانش آموزان 76 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , منحصرا زبان , انسانى نظام قديم , هنر

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه فرجی
19.65
9 آزمون (2غیبت )
امسال
تهمینه نیکمنش
19.61
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حمیده هادی زاده
19.51
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ایدا کشتکار
19.48
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرشته عابدی
19.39
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث پیش بین
19.32
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
خاطره احمدی
19.27
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
خاطره جعفری
19.2
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه ندیمی
19.16
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا هاشمی نژاد
19.15
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه صداقت
19.14
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
ریحانه ابراهیمی
19.03
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا خانی
19.01
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کوثر عزیزی
18.95
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه منصوری
18.89
9 آزمون (1غیبت )
امسال
حدیثه موسوی پور
18.89
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سادات طالبی زاده
18.85
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا حجت
18.79
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا کلامی
18.75
امسال
فاطمه طالب زاده
18.68
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب بهزادی
18.62
امسال
فاطمه عسکری پور
18.62
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه انصاری
18.56
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سحر یاری
18.56
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه قربانی
18.55
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه علی پور
18.47
امسال
مطهره محمدی
18.37
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رویا زمان پور
18.27
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا زارعی
18.23
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه تقی زاده
18.04
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا دهقان
18.02
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
زینب غلامی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه اسماعیلی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم جهرم زادگان
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر صادقی منش امسال
مریم فتحی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم پیشرو
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر عباسی امسال
سمیرا جعقری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بشرپور
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نازنین کوهپیما
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا جعفری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اورنگ
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه پورسعادت
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا منوچهری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه عباسی امسال
عاطفه رئیسی
2 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا حقیقی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زیبا خسروی امسال
زهرا علیرضایی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا اسماعیلی 2 سال
مهتاب کشوده
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه چوپان پور
7 آزمون (1غیبت )
امسال
سحر مظاهری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه خوشحال
8 آزمون (2غیبت )
امسال
حلیمه طاهری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا منوچهری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیما کاظمی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
عرفانه کاوی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نوری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا ارمکان
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه فرجی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده فاطمه حسینی 3 سال
نگین شیرزاد
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه نیرومند
7 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا آذین
4 آزمون (1غیبت )
امسال
طناز بهبودی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب خوشبو
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بهروزی
10 آزمون (1غیبت )
امسال
نرگس رحیمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ناهید فریدونی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه عسکری
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فرناز شمس 2 سال