آمنه فتوحی - پشتیبان

آمنه فتوحی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

آمنه فتوحی - پشتیبان از داراب

تعداد دانش آموزان 84 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , يازدهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ابوالفضل یاراحمدی
20
13 آزمون (1غیبت )
2 سال
سروش سعادت
19.86
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رضا نوری
19.85
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سجاد اجرایی
19.79
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهران کاویان
19.79
13 آزمون (1غیبت )
2 سال
احمدرضا احمدزادگان
19.71
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علی بیدل
19.68
12 آزمون (2غیبت )
2 سال
حمیدرضا خسروی
19.64
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدجواد شهسواری
19.58
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آرش شاطری
19.53
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا اخلاقی
19.51
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آرمان معمار
19.36
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مصطفی جنابی
19.31
7 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
سیدپارسا کمانی
19.31
12 آزمون (1غیبت )
4 سال
علیرضا راسخ
19.3
13 آزمون (1غیبت )
2 سال
رضا محمدی
19.3
13 آزمون (1غیبت )
امسال
حمیدرضا صالحی
19.26
12 آزمون (1غیبت )
امسال
مجتبی کریمی
19.25
6 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمدرضا عابدی
19.22
12 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهرداد جابری
19.21
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی عشقی
19.16
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدمهدی بهمنی
19.14
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا درویش پور
19.08
4 سال
مهران فرخزادیان
19.08
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد امین خسروی مزیدی
19.07
13 آزمون (1غیبت )
2 سال
هومن هنرور
19
13 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد صداقت
19
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدحسن فولادفر
19
3 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین ستوده
18.99
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
علیرضا راهنورد
18.95
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیبرحسین اخترمنش
18.91
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
احسان عبدلی
18.9
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد موذنی
18.83
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمدرضا عسکرزاده
18.82
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیر حسین اجرایی
18.64
2 سال
احمدرضا معصومی
18.37
امسال
محمدامین رفیعی
18.25
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمین منصوری
18.23
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد نظری پور
18.18
11 آزمون (2غیبت )
2 سال
علیرضا یکه
18.06
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین عباسی
18.05
6 آزمون (1غیبت )
3 سال
مصطفی صادقی
18.01
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد شجاعی نژاد
18
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمدرضا کوشش
18
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدرضا کاظم پور
18
3 سال
احمد یزدیان
18
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیدرضا فرساده
18
6 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا زمانی
18
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدعلی فزونی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی هژبر
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین ارجمند
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
جواد خانی
10 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدرضا نوذری
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین صادقی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی مرادی
13 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر محمد نظری
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا شفق
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا یکه
12 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی لطفی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا علیپور
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
علیرضا شیروانی آزاده
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا قنبری مزیدی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
میلاد لطفی دهقان
10 آزمون (1غیبت )
امسال
هادی قهرمانی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرداد پهلوانی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
قاسم قاسمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدباقر کرمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی انجم روز
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد امین پر
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد طهماس زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمدرضا عسکری
6 آزمون (2غیبت )
4 سال
محمداسماعیل فداکار 2 سال
محمد رئیسی
12 آزمون (2غیبت )
2 سال
علیرضا میرزایی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
سعید عسکری
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی شرفی
2 آزمون (2غیبت )
4 سال
صالح رضائی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمان حیدریان امسال
محمدعلی جشنی زاری
4 آزمون (2غیبت )
امسال
امین ناصری امسال
فرزاد عامری
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
عرفان تاجیان
6 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدهادی سیاح
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال