فرشته کشاورز - پشتیبان

فرشته کشاورز - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فرشته کشاورز - پشتیبان از داراب

تعداد دانش آموزان 120 نفر، در گروه يازدهم تجربي , يازدهم رياضي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 35 160 کلیدی ومهم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 36 173 مهم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 39 188 مهم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 41 208 مهم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 44 220 مهم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 48 232 مهم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 49 237 مهم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 50 246 مهم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 52 262 خیلی مهم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 53 267 مهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
درسا گلچین فرد
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سوگند رجائی
20
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه رحیمی
19.93
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا حسینی
19.91
امسال
ریحانه شکاری
19.9
2 سال
زهرا عباسی
19.87
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نادیه محمدی
19.86
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
صبا حسن پور
19.85
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا بردباریان
19.85
10 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا انصاری
19.85
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اسماعیلی زاده
19.84
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا پیرزاده
19.81
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کوثر دهقان
19.78
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سپیده صادقی
19.78
امسال
طوبی سیستانی نژاد
19.76
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یلدا فتاحی
19.74
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا صادقی
19.72
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرناز رستگار
19.72
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه عرب زاده
19.68
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سارا نوروزی اصل
19.68
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه رهبری
19.64
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
روژا عدلی
19.59
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعیده شجاع
19.55
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مژده لطفی
19.52
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهینا کهزادی
19.49
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کوثر زمردین
19.49
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کرمی
19.48
2 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مونا داودی
19.46
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه اقتصادی
19.46
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایناز بهبودی
19.43
امسال
نگین گنجی
19.41
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه آشوری
19.41
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه حق پرست
19.4
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه محمودی
19.38
10 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه عسکری
19.35
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بستانی
19.35
2 آزمون (1غیبت )
امسال
صبا بهره مند
19.34
10 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهسا مرادی
19.3
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه مقصودی
19.29
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب رهسپار
19.27
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه انصاری
19.26
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه عباسی
19.24
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهسا زحمتکش
19.2
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسما طالبی
19.2
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا لطف
19.15
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مطهره بختیاری
19.13
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مریم فداکار
19.11
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رامباد
19.1
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
منصوره جباری
19.06
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم شرفه
19.05
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
هانیه زرین
19.02
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه براهیمی
19
3 سال
فاطمه راحت
19
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه فانی
19
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رضائی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث قاسمیان
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه تقی زاده
18.99
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم صابریان
18.98
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب عرب زاده
18.95
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
سارا اسماعیلی
18.95
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شیوا دستیار
18.95
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
یاسمن نیکخواهی
18.95
8 آزمون (2غیبت )
امسال
بیتا آوندی
18.95
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا خسروی
18.88
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه احمدی
18.85
10 آزمون (2غیبت )
امسال
معصومه عابدی
18.81
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا احمدی
18.78
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دهقانی
18.76
4 آزمون (1غیبت )
امسال
حدیثه صیادی
18.75
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه عباسی
18.73
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عاطفه داد
18.7
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قنبری
18.68
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش سیامک
18.68
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شیلا مرتضوی
18.68
امسال
مریم صادقی
18.64
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس هوشیار
18.64
امسال
فاطمه محمدی
18.62
8 آزمون (1غیبت )
امسال
شیدا امینی
18.61
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شرفی زاده
18.6
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا شرفی زاده
18.6
10 آزمون (2غیبت )
امسال
آیدا جباری
18.58
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جابری
18.55
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا جعفری برگانی
18.35
امسال
الهه اسدی
18.34
8 آزمون (2غیبت )
امسال
محدثه طاهری
18.33
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمیرا باقری
18.31
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ندا بهرامیان
18.15
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فروزان عبدالهی
18.14
3 آزمون (1غیبت )
امسال
کیمیا باقری
18.02
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه آگاه
18
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
کوثر صالحی
18
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
کیانا کشاورز کوهجردی
18
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
حدیثه وطن خواه
18
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه آگاه
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه پیرزاده
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس ایزد پناه
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طیبه رشید
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم حقیقی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه تنها نظر
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم دادبخش
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رنجبر
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر لطفی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فهیمه استخری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم صابری
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا مقامی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه خوانسالار
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فردیس رنجبر
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده فهیمه حسینی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه رستگار
2 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده زینب خوش نیت
3 آزمون (2غیبت )
امسال
معصومه قاسم پور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه مطلع
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا رئیسی 2 سال
سیده هانیه ساداتی نسب
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا قربانی
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
یلدا نظری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن دانشور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یکتا جوادی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یلدا اجرایی
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه توکلی
11 آزمون (1غیبت )
امسال