علی شجاعی - پشتیبان

علی شجاعی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

علی شجاعی - پشتیبان از خنج

تعداد دانش آموزان 61 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , نهم , انسانى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فرزانه فتحی ساروئی
20
3 آزمون (1غیبت )
امسال
آیفر ناظمی آبسردی
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هلیا نقی پور
19.83
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا رحیمی
19.8
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا رستم پور
19.79
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساناز زمانی
19.72
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده سمیه موسوی زادگان
19.71
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیمین فخرائی
19.67
2 آزمون (2غیبت )
امسال
مهشید هوشمند
19.64
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تسنیم ابونجمی
19.52
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهشید طلوعی
19.45
امسال
مها ضیائی
19.36
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
رویا نصیری
19.22
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
هلنا ثانی مقدم
19.17
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نجارپور
19.16
امسال
فاطمه یوسف پور
19.07
3 آزمون (1غیبت )
امسال
شیلا شجاعی
19.05
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه دوستی روشن
19
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه ولی پور
19
3 آزمون (1غیبت )
امسال
آیدا ضیایی
18.99
3 آزمون (1غیبت )
امسال
گلناز مظفری
18.83
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شهربانو آهوپای
18.45
2 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا عباسی
18.41
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیوا دانیالی
18.32
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فائزه خسروی
18.31
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سنا چربدست
18.18
امسال
مارینا احمدی آزاد
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه خرم امسال
ژینا احمدی سیاناو
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسما غلامی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رویا کمال پور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حیدری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماء قادرپور
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه مقدسی امسال
زهرا کهریزی
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
الهه اژدری
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پرستو ذاکری
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدیه محمودپور امسال
درنا جهانگیری جامه بزرگی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا زارعی امسال
آیناز سعدی پور امسال
سمانه رضایی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسمین شبانی
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه رحیمی امسال
فاطمه حسینی فیشوری
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
کوثر یزدانی
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
مدینه یوسف پور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هاجر نوری
2 آزمون (2غیبت )
امسال
شیرین آقایی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زلیخا آقایی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیرین ولی پور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نجمه آقایی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماجده یزدانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جعفری شعار
3 آزمون (2غیبت )
5 سال
نازنین زهرا جمشیدی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
اسماء جمشیدی
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نازنین محمدپور
2 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا شهبازی ایگدر
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهناز اکبری
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ندا نوری
3 آزمون (2غیبت )
امسال