سهیلا رحیمی - پشتیبان

سهیلا رحیمی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سهیلا رحیمی - پشتیبان از مرودشت

کارشناسي زيست دريا--زيست شناسي روزانه -تجربی دانشگاه گيلان - رشت
تعداد دانش آموزان 175 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد , تجربى نظام قديم , يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دوازدهم انسانی 116 671 توجه به کتاب درسی . سوال مفهومی
تابستان دوازدهم انسانی 116 672 سوال استدلالی که دانش آموز باید تمام موارد ذکر شده در گزینه ها را بداند
تابستان دوازدهم انسانی 116 673 در سوال چند مورد ذکر شده است که دانش آموز باید به ترتیب موارد ذک ز شده را با موضوعات گزینه ها ارتباط دهد و باید تمام موضوع های ذکر شده در گزینه ها را بداند و بتواند تفکیک کند
تابستان دوازدهم انسانی 116 674 سوال صحیح با غلط بودن جند مورد را مورد سوال قرار داده است و دانش آموز باید تسلط کامل داشته باشد
تابستان دوازدهم انسانی 116 675 درسوال 3 مورد بیان شده است که دانش آموز باید تعریف و علت هر یک رابداند و بتواند ارتباط برقرار کند
تابستان دوازدهم انسانی 117 676 ترکیب مباحث دو صفحه از متاب درسی
تابستان دوازدهم انسانی 117 677 توجه به متن کتاب درسی
تابستان دوازدهم انسانی 117 678 سوال ترکیبی که دانش آموز باید با تسلط کامل به موضاعات مورد سوال صحیح یا غلط بودن عبارات ر ا تشخیص دهد
تابستان دوازدهم انسانی 117 679 توجه به متن کتاب درسی
تابستان دوازدهم انسانی 117 680 توجه به متن کتاب درسی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا همایون
19.82
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه رحیمی
19.73
امسال
فاطمه رستمی
19.62
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
بهناز فارسی
19.6
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیثه صبورزاده
19.59
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا خلیفه
19.54
5 آزمون (1غیبت )
امسال
ریحانه رستمی
19.53
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه روزگار
19.46
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیده بیتا حسینی
19.45
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب رضائی
19.45
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم زارعی
19.41
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه طاهری
19.41
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا زارعی
19.4
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم زارعی
19.36
امسال
فاطمه اسلامی
19.33
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا مرزبان
19.2
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
زهرا نگهداری
19.12
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سیده حلیمه فلاحی
19.12
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین کریمی
19.1
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا سلیمانی علمدارلو
19.1
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس زارع
18.93
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهسا رضائی پالنگری
18.92
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث محمودیان
18.83
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا بهمنی
18.68
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین زارع
18.56
3 آزمون (1غیبت )
امسال
آیگین شهبازی
18.36
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین زارع
18.07
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا یزدانی
18.02
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سلیمی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهره فرهادی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم مرزبان امسال
فاطمه امیدواری
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم کشاورزی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم زارعی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
مینا نظافت
2 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم تفتیشی 2 سال
هانیه سبزی گلیجانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم کدخدائی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سمیرا اورنگ
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ریحانه آزادی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
نازنین فلاحی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس خدادادی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا عمادی
2 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه عمادی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
نسترن فانی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه عسکری
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سیده زهرا زارعی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه محمودی امسال
مرضیه رضائی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
آیدا بهاری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده فاطمه موسوی امسال
زهرا زارع امسال
زهرا حیاتی حقیقی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
لیلا جمشیدی امسال
المیرا زارع
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نازنین قنبری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا سمیعی کندازی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا زارعی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
هانیه جعفری امسال
فاطمه رزم پوش
3 آزمون (1غیبت )
امسال
شیوا ستوده امسال
نازنین آبشناس
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
آیدا یوسفی
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
زینب گرائی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا آقاقاسمی 3 سال
ویدا بازوبندی 3 سال
نگین شهریاری
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مریم کشت کار 2 سال
زهرا صفری سهل آبادی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا زارعی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه دشتبالی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
هانیه کشاورز
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم رحیمی 2 سال
نیلوفر دانشمندی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگین مردانی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه زراعت پیشه 2 سال
هانیه کاظم پور کچوئی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا خلیلوند 2 سال
مبینا نجاتی 2 سال
ریحانه قنبری جعفرلو
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم دهقان فارسی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
معصومه عباسی 2 سال
مریم آزادپور
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم حسینی 2 سال
ندا بهمنی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سیده سارا سجادی 2 سال
فاطمه خلیفه
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه مومنی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
مرضیه کشتکار 2 سال
آیدا فرهادپور 2 سال
معصومه زارع
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مرضیه زارع
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیده فاطمه ساداتی قصرالدشتی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یاسمن قنبری
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه منصوری منش
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه دهقانیان
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
ملیکا اکبری
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پگاه کوچکی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ملیکا زارع
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سحر زارع 2 سال
معصومه سلطانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حبیبی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس توکلی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه محمودی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بهرامی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فائزه زارع
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیدا صارمی نوری
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نگین عسکری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب نبی عبدالیوسفی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه استواری
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدفاطمه موسوی شهرکی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا اخلاق تمیز
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه هادی پور
4 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه چابک
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فریما صفری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بیتا شیرزادی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
شقایق افراسیابی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا خورشیدی دشتکی امسال
بیتا همایون
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم روستافارسی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده صدیقه جوکار
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا زارع
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا حیدری نقدعلی امسال
زهرا نظیف
5 آزمون (1غیبت )
امسال
لیلا زارع
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تهمینه کریمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا کشاورزی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب قلیچ خانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکوفه صفی خانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر دلیری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دهقانی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نرجس فتحی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
ملیکا زارع
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا قاسمی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نرجس تقوی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده هانیه اسداله پور
4 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم گل بخش زاده 2 سال
مریم عمادی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
الناز کهتری
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه یوسفی شهرکی امسال
هانیه صلاحی ابوالوردی
4 آزمون (2غیبت )
امسال