فاطمه مسرتی - پشتیبان

فاطمه مسرتی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه مسرتی - پشتیبان از آشخانه

تعداد دانش آموزان 47 نفر، در گروه هشتم , نهم , هفتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
ابی ریاضی نهم 10 13 تست سنجشی،این تست میسنجد که تا چه حد به خاصیت مجموعه های زنجیره ای دانش آموز مسلط می باشد. اعضای یک مجموعه متعلق به مجموعه بزرگتر در زنجیره هستند اما ممکن است متعلق به مجموعه کوچکتر نباشند.
ابی ریاضی نهم 10 15 تست دام دار، عدم توجه به اینکه هیچ گاه مجذور کامل یک عدد منفی نمیشود باعث میشود که در دام آموزشی سوال بیافتند
ابی ریاضی نهم 10 18 تست دام دار،وجود عضوی که داخل آن عضو دیگری وجود دارد باعث میشود که تعداد عضوها را به درستی بدست نیاورند
ابی ریاضی نهم 12 21 کاربردی بودن روش حل تست برای تست های مشابه. باید توجه داشت که مجموعه هایی که اشتراک دارند نمودار ون آن مجموعه ها میتوان به شکل اشتراک دار کشید.
ابی ریاضی نهم 12 23 سوال ترکیبی ، بدست آوردن اعضا یک مجموعه و استفاده درست از نمادهای عضو و زیرمجموعه.
ابی ریاضی نهم 12 24 تست دام دار، عدم توجه به یک زیرمجموعه تهی داشتن مجموعه با صفر عضو باعث افتادن در دام اینگونه سوالات میشود.
ابی ریاضی نهم 12 26 یادآوری مسائل پایه ای ریاضی(عبارت های تواندار)و ترکیب آن با مسائل جدید
ابی ریاضی نهم 12 27 سوال با ظاهر دشوار، وجود دو مجهول باعث رجوع نکردن دانش آموزان به سوال میشود.
ابی ریاضی نهم 13 33 یادآوری مفهوم تعریف مجموعه،(شرط متمایز بودن اعضا)
ابی ریاضی نهم 15 51 نکته دار بودن تست، وقتی حاصل یک عدد گویا عددی طبیعی خواهد بود که مخرج شمارنده صورت باشد.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه اللهی نژاد
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریسا قدیمی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش ثاقبی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا علی آلیلی
19.98
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مبینا وحیدی
19.98
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر مرادی
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده ریحانه هاشمی
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم خضری
19.93
امسال
سارا حمیدی
19.9
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکیبا غلامعلی پور
19.9
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم هنرمند
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیانا پاسبان
19.83
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه گلابی
19.82
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یگانه افضل پور
19.81
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تکتم راموز
19.73
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهلا واحدی
19.71
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا ایزانلو
19.71
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رعنائی
19.7
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نوری
19.6
امسال
مهدیه بخشایشی
19.57
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سپیده مرادی
19.5
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ستایش وحدانی
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیانا محمدپور
19.43
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه صابری
19.4
3 آزمون (1غیبت )
امسال
آتوسا پرویز
19.38
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یلدا محمدی
19.31
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده روحانی
19.3
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه آذرنوید
19.21
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم عابدی
19.17
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه چوپان
18.3
4 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه بخشایشی
18.19
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا پیکانی
18.07
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیسا مجردی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یلدا ربانی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا الهی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا رحمانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرینا فرخاری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیما میرزایی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آنیتا پرویز
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثمین وطن دوست
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش قنبری امسال