امین پیروزنیا - پشتیبان

امین پیروزنیا - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

امین پیروزنیا - پشتیبان از رستم کلا

تعداد دانش آموزان 18 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , هفتم , رياضى نظام جديد , انسانى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محمد رضا حامدی رستمی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل مطلوبی رستمی
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد متین حیدری رستمی
19.93
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدامیر علیزاده رستمی
19.19
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرید ترابی رستمی
18.45
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر محمد عالمی رستمی
18.2
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما رهبر رستمی
18.14
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد جاویدان
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین میری
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیر محمد گلی رستمی
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فرزاد غلامی رستمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین اسلامی رستمی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما شیرازی رستمی
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی کرامتی رستمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی شاکری رستمی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فتاح کوهی رستمکلائی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید محمد لطیفی رستمی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مصطفی غلامیان رستمی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال