محترم سادات معافی مدنی - پشتیبان

محترم سادات معافی مدنی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

محترم سادات معافی مدنی - پشتیبان از تنکابن

تعداد دانش آموزان 90 نفر، در گروه يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 48 172 مرتبط به متن کتاب و تکرار در آزمون کانون در سال 97
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 48 173 مرتبط به بخش فلزات و مصرف آنها در صنایع گوناگون
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 48 174 مرتبط به بخش فلزات فعال
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 48 178 تکرار در آزمون کانون
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 62 246 توجه به متن کتاب و سوال کنکور سراسری
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 62 248 سوال کنکور تجربی سال 93
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 62 250 توجه بهقسمت جرم کتاب و نحوه ی بدست آوردن جرم
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 62 252 توجه به بخش نحوه بدست آوردن چگالی گاز
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 70 292 توجه به فرمول های کتاب درسی
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 70 293 توجه به فرمول اتان با رسم شکل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ساغر سیمایی کشالشاهی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مژده نیکفرجام
20
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیده نورا سیدی
20
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
سارا علیپور تکاتمجانی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نرگس سادات مومنی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر شاهری
19.97
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پردیس حسن قلی نژاد
19.96
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کمند حسین پور
19.95
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
آیدا قدیری
19.9
11 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه مجدی
19.9
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدافسانه ساداتی
19.9
امسال
مائده مهدی رودی
19.89
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه فروغی
19.86
10 آزمون (2غیبت )
امسال
مبینا اخشابی
19.86
امسال
زهرا جعفرپور
19.85
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه جعفری
19.83
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
عطیه عسگرزاده
19.83
امسال
زهرا مهری
19.81
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه امیری شاهراج
19.8
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیناز محمدیان
19.8
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم ساجدی حسینی
19.8
امسال
سیده کیمیا کلانتریان
19.76
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه علی دوست
19.76
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینو همتی
19.75
امسال
آیناز ساعدی
19.75
3 آزمون (1غیبت )
امسال
تینا درویشان
19.74
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سحر تلیکانی
19.72
10 آزمون (2غیبت )
6 سال
پریسا صادقی
19.72
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سمیرا ساحلی
19.7
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهام میررجبی
19.68
2 سال
سارینا سعیدی
19.66
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا بخشی
19.61
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم رجبعلیان
19.61
امسال
صهبا نبئی
19.58
4 آزمون (2غیبت )
6 سال
مریم حمزه آتانی
19.58
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده شورمیج
19.53
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ارمغان صیادی طلائی
19.52
امسال
مهدا شریعتی مقدم
19.51
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرآذین پناهی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یسنا صفایی
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا آقاجان اشکوری
19.48
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا عشوریان
19.47
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا فرجی
19.44
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شقایق وارسته
19.43
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا سیاه مشته ء
19.42
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساناز زرودی
19.39
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا باباخانی
19.37
3 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
ثنا بهرامی راد
19.36
3 سال
یوکابد محمدی
19.36
3 آزمون (2غیبت )
امسال
مبینا حاتمی
19.36
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم علی دوست
19.33
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شعبان پور
19.29
3 آزمون (2غیبت )
6 سال
مهرنوش قاسم آبادی
19.28
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه علیجانی رحیم اباد
19.23
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهرناز اشکواری
19.21
10 آزمون (1غیبت )
3 سال
سیده فاطمه حسینی
19.13
4 آزمون (2غیبت )
امسال
سپیده کاظمی الموتی
19.12
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده مبینا میرعباسی
19.07
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هانیه قلی پور
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا محمدزاده
18.96
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه گلیج
18.93
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهشاد پوررسولی
18.89
11 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا نصیری
18.8
11 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدیه گلیج
18.72
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه طیوری لنگرودی
18.68
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سایه نیک کار
18.68
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم کرمیان
18.64
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آی ناز قربانیان
18.58
9 آزمون (2غیبت )
امسال
صدیقه امیرخانی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قنبری
18.4
امسال
آناهیتا شیخعلی پور قاسم آبادی
18.37
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
معصومه کلارستاقی نژاد
18.15
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر موسی پور
18.08
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده کوثر یاسینی شیاده
18.01
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پگاه حسین زاده
18
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سمانه محمدزاده
18
10 آزمون (2غیبت )
امسال
هستی مرادخواجوندی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا غنمی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه پلنگیان
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حبیبه فاضلی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا احمدفر امسال
ریحانه مشایخ
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهتاب اشکوروکیلی
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
نرگس مسگریان
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نازنین گل پیکرراد
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آذین پورقاسمی 4 سال
سمانه افشاری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه قنبری امسال